Stillas og tak-over-tak

  Stillas, tak-over-tak, rullestillas, prosjekt, tjenester

  Norges største totalleverandør av stillas og tak-over-tak

  Du får en partner som er Norges største entreprenør innen prosjektering, rigging og kontroll av stillas. Våre produktspesialister tegner og beregner stillasløsninger i alle størrelser for prosjekter innen bygg og anlegg, industri, offentlig og privat.

  Vi tilbyr utleie av

  Lettstillas

  Ramirent har utleie av lettstillas som kan brukes til fasadearbeid, malearbeider, utskifting av vinduer eller renovering med mer. Fortell oss om jobben du skal utføre, så hjelper vi deg med å beregne hva du trenger av stillas.

  Tungstillas

  Ramirent er størst i Norge på utleie av løsninger for tungstillas. Disse stillasene benyttes spesielt i forbindelse med rehabilitering eller nybyggingsprosjekter. De egner seg også til jobber med muring, pussing av fasader eller der det kreves stillas som tåler høy belastning.

  stillas, tungstillas, tjenester, tak-over-tak, prosjekt

  Rullestillas

  Rullestillas kan bygges i alle varianter ved hjelp av tyngre komponenter eller lette aluminium deler. Dette er meget aktuelt i forbindelse med f.eks. murearbeid hvor man har behov for forflytning under gjennomføringen av arbeidet. Ramirent har også utleie av rullestillas fra Instant som er sammenleggbare og enkle å transportere.

  Les mer om rullestillas her!

  Hengestillas

  En tenker at et stillas bygges oppover, og det gjør det også som oftest, men det kan også være behov for et stillas som kan bygges nedover, for eksempel hvis det skal gjennomføres arbeid i en brønn der det ikke er klargjort hvor dyp den er.

  hengestillas, tjenester, stillas, tak over tak

  Hengestillas: Ramirent har alle typer stillas i sitt sortiment og tilbyr også spesialstillas, som innebærer at vi finner nye og gode løsninger for eventuelle utfordringer i prosjektet.

  Spesialstillas

  Stillasløsninger for industrien krever helt spesielle konstruksjoner, da de ofte må ta hensyn til eksisterende maskinpark, bygningsmasse eller produksjonslinjer. Dette kan være store og komplekse løsninger. Våre spesialkonstruerte industristillas kan rigges i f.eks. fabrikker og verksteder, som vil kunne ha full drift samtidig som stillaset er oppe.

  Klatrestillas

  Klatrestillas/fasadeklatrer er en kombinasjon av en byggeheis og et stillas og brukes ofte i forbindelse med arbeid på skyskrapere og/eller høye bygninger.

  – Et klatrestillas krever lite veggfester, men kan likevel ta deg bortimot så høyt som ønskelig. Selve arbeidsplattformen kan bygges til å være opp til 17 meter bred, som gir arbeiderne stor rekkevidde og godt med arbeidsplass.

  Tak-over-tak og Weather Protection

  I våre totalleveranser utfører vi sakkyndig prosjektering, rigging og kontroll av stillasløsninger, samt at vi leverer løsninger med tak-over-tak/Weather Protection Systems. WPS-løsninger hindrer fuktskader, sikrer et behagelig arbeidsklima og en kontinuerlig framdrift under kontrollerte forhold. Muligheten for å kunne jobbe tørt og uforstyrret av vær og vind gir gode resultater i form av at bygg og anlegg sikres mot fuktskader, og de ansatte får bedre arbeidsforhold og et lavere sykefravær.

  stillas, tak over tak, tjenester

  Kontroll av stillaser

  Dersom du ønsker å prosjektere og montere stillaset selv, kan vi gjøre en gjennomgang når det er ferdig montert. Vi kontrollerer da om stillaset er forskriftsmessig satt opp, og vurderer alle faktorer som f.eks lokale vind- og værpåvirkninger.

  Sikkerhet på arbeidsplassen

  Ramirent har høyt fokus på sikkerhet, og vi ligger hele tiden i forkant med tiltak for å bedre HMS. Vi sørger for at alle installerte stillas er gjort i henhold til forskriftene, samt at vi gjennom Ramirentskolen holder kurs over hele landet i riktig bruk av stillas og stiger.

  Vi benytter bare kvalitetsikret materiell fra ledende leverandører, og alle våre stillaslemmer er produsert av plast og har en kjerne av aluminium.

  Ta kontakt med et av våre kundesentre