Ramirentskolen - kurs og opplæring

Ramirentskolen. Kurs og opplæring. HMS. Sikkert arbeid

En sertifisert opplæringsbedrift

Ramirentskolen er en sertifisert opplæringsbedrift, som gjennom lang erfaring og høy faglig kompetanse, gir kursdeltakerne nødvendig opplæring og trygghet i bruk av forskjellige arbeids- og verneutstyr.

Se vår kurskalender her!

Opplæring er lønnsomt

Kunnskap gir trygghet, færre skader på personer og utstyr, økt produktivitet, effektivitet og lønnsomhet, samt bedre trivsel på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven og "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" (best.nr. 701 og 703) pålegger arbeidsgivere å sikre at alle arbeidstakere har fått nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk samt i å beherske de farene som bruken kan medføre.

Kravet gjelder også for enkeltpersoner som driver en virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven og ikke har tilsatt arbeidstakere.

For alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk, kreves dokumentert sikkerhetsopplæring. For de fleste typer trucker, kraner og masseforflyttingsmaskiner skal dokumentert sikkerhetsopplæring gis som sertifisert sikkerhetsopplæring.

Ramirentskolen. Opplæring. Kurs.

Når du kjøper opplæring av Ramirentskolen, kan du være sikker på at opplæringen har en kvalitet som ivaretar de til en hver tid gjeldende krav.

Sertifisert opplæringsbedrift

Forskriften stiller krav til opplæring, og Samordningsrådet har utarbeidet utfyllende normative bransjekrav for sertifisert sikkerhetsopplæring etter mandat fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Ramirentskolen tilbyr sertifiserte kurs i henhold til disse kravene. Dette betyr at du som arbeidsgiver, og/eller kursdeltaker, er sikret at opplæringen er av høy kvalitet.