Ramirentrapporten

  Ramirentrapporten, tjenester, ramirent

  Velkommen til Ramirentrapporten!

  I Ramirentrapporten har vi tatt tempen på bygg- og anleggsbransjen med noen aktuelle temaer som gir et viktig situasjonsbilde. Ved å synliggjøre og øke kunnskapen om disse problemstillingene ønsker vi å bidra til å utvikle bransjen i en positiv retning.

  Ramirentrapporten, ramirent, digitalisering, bærekraft, inkludering, hms

  Ramirentrapporten er utformet med bakgrunn i en spørreundersøkelse Norstat og MediaCom har gjennomført. Her har vi spurt 500 mennesker som jobber i bygg- og anleggsbransjen i Norge spørsmål som angår deres arbeidshverdag og arbeidsplass. Blant respondentene er det en stor spredning av yrker og funksjoner. Rapporten tar for seg områdene sikkerhet, digitalisering, bærekraft, likestilling og inkludering, psykisk helse og kompetanse.

  Med statistikk fra 500 personer som jobber i bygg- og anleggsbransjen og intervjuer med spesialister på ulike områder, håper vi at Ramirent-rapporten vil gi inspirerende lesning og bidra til interessante diskusjoner som løfter bransjen fremover. God lesning!

  Les Ramirentrapporten 2023