Prosjektering med digitale verktøy

  prosjektering. prosjekttegning. vdc. bim. ice

  Digitale verktøy

  I dag finnes det mange gode digitale verktøy som gjør det mulig å visualisere og simulere byggeprosessen steg for sted i forkant. Dette muliggjør også slik at dere som byggherrer og entreprenører kan være trygge på at alle eventualiteter er fanget opp før "spaden er i bakken". Vi har dyktige ansatte med spisskompetanse i de ulike digitale verktøyene. Under vil vi forklare mer om verktøyene og de mulighetene de gir deg som kunde.

  BIM - Building Information Modeling

  BIM er digitale bygningsinformasjonsmodeller, som gjør at alle fasiliteter kan tegnes inn og simuleres før byggingen starter. Vi kartlegger byggeplassens behov, slik at alle midlertidige installasjoner gjøres riktig første gangen. Med virtuelle HMS-runder kan vi planlegge for det uforutsette og sørge for at sikkerheten blir optimalt ivaretatt. Alle skal komme trygt hjem hver dag!

  For å sikre at byggeprosessen blir sikker, effektiv, økonomisk og miljøvennlig, bruker Ramirent BIM. Ramirent bruker effektive teknikker og moderne verktøy for å gjøre prosjekter mer effektive, ved blant annet å involvere aktører, være tidlig ute i prosessene og kontinuerlig forbedre praksis.

  Ramirent er markedsledende i å optimalisere bruken av midlertidige installasjoner med BIM.

  Prosjektering. BIM. VDC. ICE.

  Ramirent koordinerer og oppdaterer jevnlig prosjekteringsarbeidet. Gjennom jevnlige samlinger med kunde, løser vi de tverrfaglige problemstillingene, og kvalitets sikrer det prosjekterte materialet.

  Dersom du velger Ramirent som din samarbeidspartner kan du være sikker på at byggeprosessen blir sikker, effektiv, økonomisk og ikke minst miljøvennlig!

  Kontakt oss i dag for å diskutere ditt neste prosjekt!