Dokumentert utstyrsspesifikk opplæring

dokumentert utstyrsspesifikk opplæring

Vi forenkler våre kunders hverdag ved å tilby dokumentert utstyrsspesifikk opplæring.

HMS er et kontinuerlig arbeid som handler om gode systemer, rutiner og kommunikasjon. Som Norges ledende leverandør av maskiner og utstyr jobber vi hver dag for å øke kunnskap og kompetanse knyttet til sikkerhet, gi nødvendig opplæring og sørge for at våre kunder og kollegaer kommer seg trygt hjem fra jobb hver dag.

Gjennom vårt partnerskap med DigiQuip forenkler vi våre kunders hverdag ved å tilby digital, utstyrsspesifikk opplæring. Opplæringen er dokumentert og sikrer dokumentasjonskravet arbeidsgiver har for opplæring innen maskiner til bygg- og anleggsbransjen.

Maskinbrukeren får enkelt tilgang til:

  • Typeopplæring, dokumentert for seg og sin leder

  • Informasjon om hvilke kompetansekrav maskinen har

  • Status på maskinen

  • Brukerhåndbøker på sitt eget språk

Som leder og arbeidsgiver får du enkelt tilgang til:

  • Kompetanseoversikt over alle ansatte

  • En oversikt over hele din maskinpark med tilhørende dokumenter

Dokumentert kompetanse og opplæring

Gjennom DigiQuip tilbys en enkel gjennomføring av utstyrsspesifikk opplæring – som kan enten være digital eller manuell:

Digital opplæring - Lær deg å bruke maskinen på egenhånd ved å se instruksjonsvideoer, lese brukermanualer og svare på kontrollspørsmål.

Rapportert opplæring - Last opp dokumentasjon på gjennomført utstyrsspesifikk, dokumentert eller sertifisert opplæring på din egen kompetanseprofil.

Manuell opplæring - Har du utstyrsspesifikk opplæring fra før, kan du starte en manuell opplæringssesjon og lære opp andre. Registrer så mange elever du vil, og start kurset.

Dermed følger dere gjeldende lover (§10-4.), minimerer risiko for at ulykker skjer og alle kan komme seg trygt hjem!