Byggvarme og byggtørk

byggtørk, byggvarme, avfukter, varme, fjernvarme, tjenester

Byggtørk, byggvarme og luftavfukter

Ramirent har mange års erfaring med løsninger for tørking, oppvarming og avfukting av bygg og anlegg. Vårt varmeutstyr benyttes for å oppnå riktig temperatur på prosjekter der hvor folk jobber, og i nye bygg der det er behov for å tørke ut materialer.

Hos Ramirent kan du leie alt i fra enkle varmevifter og byggtørkere, dieseltanker, avfuktere og adsorpsjonsavfuktere, men vi prosjekterer også større løsninger som for eksempel vannbårenvarme og fjernvarmesentraler. Ramirent hjelper deg også med teletining, støpefyring, fasadevarme, frostsikring og snøsmelting under tak-over-tak.

I vårt sortiment finner du blant annet:

Se hele sortimentet her!

Et tørt bygg med temporær byggvarme

Oppvarming fremskynder tørkeprosesser og gjør fremdriften mer effektiv og sikker gjennom den kalde årstiden. Varme gjør det mulig å jobbe kontinuerlig, uavhengig av lave temperaturer og nedbør.

Manglende eller utilstrekkelig håndtering av fukt i byggefasen kan føre til skader, muggsoppvekst og dårlig innemiljø. Dette kan igjen føre til forsinkelser, budsjettsprekk og i verste fall et produkt som ikke innfrir byggherrens krav og som påfører store erstatningskrav i ettertid.

Fukt og råte oppstår også i ferdige hus. Fuktig klima og kondensproblemer gjør store skader, men det kan gjøres tiltak for å eliminere en eventuell utvikling av sopp og råte, samt for å tørke ut bygg.

Tørking av bygg kan gjøres ved hjelp av ulike teknikker. Omstendigheter og omgivelser er avgjørende for hvilke av de overnevnte tre teknikkene som er best egnet og mest økonomisk.

byggtørk, byggvarme, fjernvarme, sentral, tjenester

1. Oppvarming og utlufting

Dette er den vanligste metoden for å tørke et avgrenset romvolum og de materialer som befinner seg i rommet, uten andre hjelpemidler enn oppvarmet luft som ventileres ut i fri atmosfære. Metoden baserer seg på at den kalde luften som kommer inn i bygget blir varmet opp, slik at den kan ta opp og bære mer fukt. Når luften har tatt til seg byggfukt fra materialene som skal tørkes, ventileres den ut av bygget. Ved bygging i den kalde årstiden, er dette en meget effektiv metode å tørke bygg på, da vi uansett må ha varme på.

2. Uttørking med kondensavfukter

Ved kondensavfukting benytter man samme teknikk som når man iser av elementene i et kjøleskap. Romluften passerer et fryseelement og fuktigheten i luften “fryser fast” på elementet. Når fryseelementet stopper kjølesyklusen, tiner vannet og renner ned i en beholder, eller gjennom en slange og ut av bygget. Dersom man skal avfukte tette rom uten muligheter for ventilasjon, er dette en meget godt egnet metode.

3. Uttørking med adsorpsjonsavfukter

Denne metoden utfører avfukting selv ved temperaturer under frysepunktet. Luften trekkes inn i avfukteren ved hjelp av en vifte, og passerer deretter gjennom en rotor bestående av silicagel som tiltrekker seg fuktigheten. Deretter blir tørr og fuktig luft blåst ut i hvert sitt løp. Den tørre luften slippes inn i romvolumet som skal tørkes, og den fuktige luften slippes ut av bygget. På denne måten kan luft med lav temperatur, samt romvolumer som ikke er helt lukkede, avfuktes. Teknikken er meget effektiv og kan også benyttes ved tørking inne i kanaler, vegger eller på stubbloft.

Kvalitet i alle ledd

Ramirent har i årenes løp utviklet gode rutiner og kvalitetsplaner for prosjektering, montering og service i leieperioden. Våre eksperter arbeider for at du skal føle deg trygg på at alle elementer blir ivaretatt slik at du får maksimalt utbytte av utstyret. Gjennom en serviceavtale, er byggeledelsen alltid garantert at temperatur og fuktighet i bygget til enhver tid er som avtalt. Når prosjektet er over, demonterer vi utstyret og transporterer det tilbake til oss.

Ramirent tilbyr dessuten en komplett løsning for drift og ettersyn av varmeanlegget. Vi overvåker maskiner og utstyr, og kan enkelt styre prosessen over internett. Våre løsninger kan også varsle dersom varme anlegget ikke fungerer som ønsket. På denne måten kan du føle deg trygg under hele prosessen.

fjernvarme, sentral, overvåking, tjenester, byggvarme

Energibærere

Våre løsninger leveres med de mest vanlige energibærere; strøm, olje/diesel, propan og fjernvarme. Vi gir deg anbefalinger om hvilken energibærer som passer best til ditt prosjekt.

Bruksområder:

  • Strøm benyttes ved tørking av mindre bygg, og er egnet til tørking av f.eks. eneboliger, rekkehus og svalgangsbygg. Strøm brukes også i forbindelse med avfuktning.

  • Fjernvarme benyttes i større nærings og offentlige byggeprosjekter, der hvor denne energikilden er tilgjengelig.

  • Propan brukes ved store byggeprosjekter for bolig, næring og offentlige bygninger. I tillegg til byggtørking kan et propananlegg suppleres for utendørs arbeider, samt varme for oppføring av neste bygning.

  • Olje, diesel og parafin er den energikilden som forurenser mest. Disse benyttes derfor som alternativer der andre energikilder ikke er tilgjengelige.

Klimakontroll

Klimakontroll bidrar til å bedre økonomien i ditt totalprosjekt. Vi har kompetanse på dette området gjennom egne fagfolk og eksperter, samt at vi jobber tett med fagmiljøet hos bl.a. SINTEF Byggforsk. Ramirent leverer løsninger som tilpasses behovene i ethvert prosjekt.

Les mer om klimakontroll her.

Ta kontakt for å diskutere ditt neste prosjekt!