Byggestrøm

  byggestrøm, elektro, elektrotjenester, strømtjenester, provisorisk strøm, tjenester, fagområder

  Våre elektrotjenester

  Byggestrøm er en temporær løsning for uttak av strøm i en bygge- eller anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement. På en byggeplass eller på et anleggsområdet kreves det strømtilførsel til elementære ting som lys og varme, og for å lade maskiner, biler og håndholdt verktøy. Ramirent prosjekterer, monterer, drifter og overvåker midlertidige byggestrømsanlegg.

  Ramirent er kjent for å ha meget høy kunnskap knyttet opp mot våre ulike fagområder. Våre kunder får tilgang til Ramirents egne fagfolk og eksperter som leverer løsninger som tilpasses behovene i ethvert prosjekt.

  Det krever god planlegging

  Ramirents styrke er nettopp å kombinere de ansattes erfaringer og kunnskap, med evnen til å forstå de ulike kunders behov. På denne måten skapes bærekraftige løsninger, og våre kunder kan bruke mer av sin tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet.

  Vi får stadig flere forespørsler, fra byggherre og entreprenør, som ønsker utslippsfrie byggeplasser. Dette er i de fleste tilfeller mulig, men det krever god planlegging, for å sørge for nok tilførsel av strøm til bygygeplassen. I dag hvor både biler og maskiner krever lading, kreves det også mer strømtilførsel inn på byggeplassene enn tidligere. Du må begynne tidlig i planleggingsfasen av et byggeprosjekt med å kalkulere energibehovet.

  Våre kunder er vant til å ha strøm på byggeplassen, men når du skal introdusere store, elektriske maskiner så holder det ikke bare å rulle ut nok kabler. Du må ta høyde for å ha nok infrastruktur og effekttilgang på hele byggeplassen. Ramirent har et stort nettverk av leverandører som kjenner eventuelle utfordringer og vil bidra til å finne den beste løsningen for deg og det aktuelle prosjektet.

  Hva kan vi bidra med?

  Vår elektroavdeling kan bistå våre kunder primært på to måter, som konsulent eller som en komplett elektroinstallatør

  byggestrøm, tjenester, strømskap

  Konsulentløsning

  Når vårt selgerteam er ute for å selge inn løsninger til bygg- og anleggsprosjekter, får de som oftest også spørsmål knyttet direkte opp til temporær byggestrøm. Da dette feltet krever spesialkompetanse, er det her vår elektroavdeling kommer inn.

  Ramirent kan stille med et eget team i prosjekteringsfasen for å identifisere behov, samt få et fullstendig overblikk over prosjektets omfang. Våre konsulenter vil derfor bistå salgsteam og/eller byggherre og entreprenør med prosjektering og planlegging av det temporære strømanlegget, enten med eller uten montering og drifting av anlegg i ettertid. Alle bergninger og all håndtering av strøm skal gjøres av sertifiserte personer.

  ramirent, prosjekt, elektro, installasjon

  Komplett elektroinstallasjon

  Dersom kunden ønsker en "komplett elektroinstallasjon" vil vårt elektroteam være innvolvert fra start til slutt. Vi bistår med prosjektering og planleggning, melder opp, monterer, overvåker og drifter el-anlegget under hele prosjektet. Vi hjelper deg med å få en god prosjektgjennomføring ved å gi deg de beste, og mest lønnsomme løsningene, samt bistad underveis. Dette gir både oss og våre kunder forutsigbarhet og trygghet.

  Byggestrøm til arrangement

  Vår elektroavdeling prosjekterer ikke bare bygg- og anleggsprosjekter, men de er også stadig involvert i store arrangementer. For det er ikke bare byggeplassen som krever temporær byggestrøm, også festivaler, konserter og andre store sammenkomster krever midlertidig strøm for å kunne drifte arrangementet.

  Vi har lang erfaring og har levert strøm til en rekke ulike arrangementer over hele landet. Vi sikrer ditt arrangement med stabil strømforsyning til lyd, lys, varme og andre ting dere måttenngn trenger.

  byggestrøm, arrangement

  Trenger du hjelp til planlegging, prosjektering, montering og overvåking av midlertidig byggestrøm?

  Ta kontakt med et av våre kundesentre i dag!