Velg land Kundeportalen
Forside    Kurs    Våre kurs    Sikker bruk av farlig arbeidsutstyr

Sikker bruk av farlig arbeidsutstyr

Dokumentert opplæring
Krav til arbeidsgiver i forbindelse med opplæring
Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse
§ 8-1. Gjennomgående krav til opplæring.
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet.
Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av
førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

Forskrift om utførelse av arbeid

§ 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.
Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Kursinnhold:
Relevante forskrifter. 
Sikkerhetsteori i oppbygging, kontroll, vedlikehold og bruk av arbeidsutstyr. 
Praktisk gjennomgang.

Fleksibel praksis
Hvis dere kommer en hel gruppe fra et firma, har vi muligheten til å skreddersy praksisen etter det arbeidsutstyret som er viktig for dere.

Målgruppe:
Alle som skal benytte arbeidsutstyr som er risikovurdert som farlig ved bruk.

Målsetting:
Økt kunnskap om sikker bruk av farlig arbeidsutstyr.
Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. 
Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass

Varighet:
Teori: 4,5 timer

Praksis 3 timer

Dette kurset kan holdes på engelsk

Gå til kurskalender for påmelding»

Vi bruker cookies for at Ramirent skal gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å bruke vår nettside samtykker du til vår bruk av cookies. Les mer.
Ok