Velg land Kundeportalen

Støv

Betongstøv inneholder blant annet kvartspartikler som kan gi alvorlige og varige lungeskader. Partiklene i støvet er så små at du ikke kan se dem med det blotte øyet.

Byggestøv inneholder en blanding av sement, betong, gips, tre, asbest, PCB, kvarts, mineral, mugg og aerosoler. Det kan forårsake allergier og flere livstruende sykdommer som silikose, KOLS, asbestose, kreft, hjerteinfarkt og slag.

Vær spesielt forsiktig dersom du utfører arbeid som genererer mye støv f.eks. ved rivning, kapping, sliping, steinarbeid, blandemaskiner, isolering og rengjøring.

Det finnes flere måter å redusere risikoen på, men det beste er å kombinere tiltakene:

  • Eliminèr ved kilden: Ved å håndtere støvet ved kilden kan du eliminere 99% av det farlige støvet. Maskiner til kapping, sliping, hulling osv. kan utrustes med tilbehør som suger opp støvet eller binder det med vann
  • Bruk av verneutstyr som hindrer at du puster inn støvet, f.eks ulike CE-godkjente masker
  • Bruke luftrensere i rommet som renser under hele arbeidsperioden

Test dine kunnskaper her:

Hvor mange meter når støvet?

5 m
10 meter
Opp til 10 meter i et åpent rom
Hvor havner støvet?A) Inhalert støv:
Gjennom munn og nese

B) Torakalt støv:
Fester seg i de øvre luftveiene

C) Respirabelt støv:
Partikler som når det indre i lungene
Plassering av luftrensere
Vi bruker cookies for at Ramirent skal gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å bruke vår nettside samtykker du til vår bruk av cookies. Les mer.
Ok