Tiltak 14 - E39 Fjellvegen

  9. jan 2023

  Førdepakken, prosjekt, ramirent, anlegg

  Førdepakken er en samling av infrastrukturtiltak og satsinger som er utviklet for å forbedre vei- og fergeforbindelsene til de norske fjordområdene. Pakken omfatter en rekke prosjekter, inkludert oppgradering av eksisterende veier, bygging av nye veier, forbedring av fergeforbindelser, og utvikling av ny infrastruktur. Formålet med Førdepakken er å øke tilgjengeligheten til områdene, bedre samferdselssituasjonen, og styrke næringslivet i fjordregionene. Tiltakene er planlagt og finansiert av det norske samferdselsdepartementet, i samarbeid med fylkeskommunene og andre relevante aktører.

  Fakta om prosjektet
  • ByggherreSunfjord kommune/Statens veivesen
  • EntreprenørEntreprenørservice AS
  • Prosjektverdi130 MNOK
  • Byggestart Vår 2022
  • FerdigstillelseJuli 2024

  Tiltak 14 av Førdepakken er en plan for oppgradering og forbedring av E39 som er en viktig vei mellom Vestlandet og Sør-Norge. Målet er å forbedre trafikksikkerheten, redusere reisetiden og øke kapasiteten på veien. Tiltakene inkluderer blant annet utbedring av veibanen, bygging av flere tunneler og broer, og oppgradering av veistandardene. Planområdet går fra krysset ved Førde Hotell til rundkjøringen ved Hafstad.

  Det er Entreprenørservice som vant veikontrakten. Tiltak 14 i Førdepakken blir den tredje veikontrakten i bypakken for Entreprenørservice. De har tidligere bygd på Hafstadflata og i Bergumkrysset, samt flere mindre entrepriser. Videre er dette det første prosjektet som er modellbasert i 3D gjennom Trimble Connect. Trimble Connect er et samarbeidsverktøy som tilbyr oppdatert, konstruksjonsklar prosjektinformasjon.

  For å opprettholde god flyt i trafikken mens prosjektet gjennomføres, stilles det krav til god veisikring nettopp for å sikre både arbeidere, trafikanter og myke trafikanter. De myke trafikantene har vært av høyeste prioritet da det passerer 14 000 kjøretøy i døgnet, så sikringen av disse har vært ekstremt viktig. Ramirent har derfor levert en rekke vei- og trafikksikrings materiell av typen Safepass.

  Tor Olav Viken, formann i Entreprenørservice sier han er fornøyd med Safepass-systemet. – Det er enkelt å montere, korte og gode seksjoner så det er lett å få kurvaturer på det, sier Viken. Videre bygger systemet mindre enn andre system samt at det er enkelt å gjøre endringer på det etter hvert som prosjektet skrider frem.

  Kontakt oss for å diskutere ditt neste prosjekt
  Anne Kiær Ramirent
  Anne Kiær

  Markedskoordinator