Svalbard folkehøyskole

  7. jun 2022

  Svalbard folkehøyskole, prosjekt, ramirent, byggtørk, fjernvarme

  Verdens nordligste byggtørk-anlegg

  Ramirent har nå overlevert det som skal være verdens nordligste byggtørk-anlegg som er basert på fjernvarme. Dette i forbindelse med byggingen av den nye folkehøyskolen på Svalbard.

  Fakta om prosjektet
  • Prosjekt Folkehøyskole
  • ByggherreStore Norske
  • EntreprenørHærhe Artic
  • Arkitekt Link Arkitektur
  • Bruttooverflate 2.500 m2
  • OppstartsdatoMars 2022
  • FerdigstillelsedatoFebruar 2023

  Ramirent har nå overlevert det som skal være verdens nordligste byggtørk-anlegg som er basert på fjernvarme. Dette i forbindelse med byggingen av den nye folkehøyskolen på Svalbard.

  Svalbard folkehøyskole hadde sitt første kull med skoleelever i 2019, men har holdt til i "midlertidige" lokaler. Nylig ble det inngått en avtale med Store Norske, som både skal bygge, drifte og eie skolens nye lokaler med den mest unike beliggenheten i sjøskrenten av Longyearbyen.

  Store Norske har vært under en omstilling bort fra kullgruvedrift, og skal nå også være utbygger og eiendomsforvalter. Gjennom denne nye rollen skal Store Norske bygge nye lokaler for Svalbard Folkehøgskole. Det er Hæhre Arctic som har fått oppdraget for byggingen av den nye folkehøgskolen som har en sterk miljøprofil og bygges i massivtre med solcelleanlegg på taket. I tillegg skal internatbygget, som ligger like ved, rehabiliteres. Det 2.500 kvadratmeter store nybygget vil ha plass til 125 elever og være klar til bruk fra februar 2023.

  I forbindelse med oppføringen av de nye skolelokalene ønsket de et tilbud på temporær byggvarme. Ramirent presenterte derfor et tilbud der vi foreslo en løsning med fjernvarme, da mye av Svalbard fortsatt varmes opp via fjernvarmeanlegg. Det er en kortreist løsning, samtidig som det gir en veldig sikker og stabil tilførsel av energi til byggtørkerne. I tillegg krever de lite vedlikehold. Anlegget skal stå der midlertidig inntil en permanent løsning er på plass.

  Produkter brukt i prosjektet

  Ta kontakt med oss for å diskutere ditt neste prosjekt!