Slettebakken avfallsdeponi11. apr 2023

Slettebakken avfallsdeponi

På Slettebakken i Bergen ligger det et nedlagt avfallsdeponi som Bergen kommune benyttet i årene 1940-1961. Siden da har avfallsdeponiet stått, og ingenting er blitt gjort.

Fakta om prosjektet
  • ProsjektSanering
  • ProsjektstartAugust 2022
  • Ferdigstillelse2024/2025
  • ByggherreBergen Kommune
  • EntreprenørerVeidekke AS og DEME Environmental

Bystyret i Bergen besluttet at det gamle avfallsdeponiet skulle saneres og fjernes for å hindre videre forurensning av omgivelsene rundt. Slettebakken avfallsdeponi blir dermed det første deponiet i Norge som blir gravd opp og sortert på stedet. Prosjektet er teknisk og miljømessig krevende, og har krevd nøye planlegging før selve saneringen starter. Arbeidet med selve saneringen startet i august 2022, og forventes å være ferdig i 2024/2025.

Det er Veidekke Entreprenører sammen med den Belgiske samarbeidspartneren DEME Environmental som har fått i oppdrag, av Bergen Kommune, om å sanere avfallsdeponiet. Totalt skal cirka 200.000 tonn masser graves opp og sirlig sorteres før de enten gjenbrukes på området eller behandles som avfall og sendes til deponi.

På Slettebakken står det i dag store sorteringsmaskiner som nøye sorterer steiner og annen masse fra plassen. Disse maskinene er tidligere kjørt på dieselaggregater, men nå er det drevet av elektrisitet.

Ramirent har levert alt av byggestrøm for å kunne gjennomføre opprydning og saneringen av Slettebakken avfallsdeponi. Kunden ønsket i tillegg å kunne se strømforbruket på prosjektet, og Ramirent leverte derfor EZE-smartstyring slik at kunden har full kontroll til enhver tid.

Med EZE-systemet har man full oversikt over strømforbruket samt mulighet for å sette opp varslinger ved for eksempel strømbrudd, eller når den detekterer fukt eller ekstremt lave temperaturer. Systemet er raskt og enkelt å montere på både eksisterende og nye anlegg.


For spørsmål eller mer informasjon kan du kontakte:

Ramirent
Kristoffer Bergseth

Elektromontør

Ramirent
Joachim Hasli

Elektroinstallatør

Ramirent
Roger Inge Torsvik

Fagspesialist Elektro

Kontakt ditt lokale kundesenter
Anne Kiær Ramirent
Anne Kiær

Markedskoordinator