Slattum flerbrukshall

  slattum flerbrukshall, prosjekt, referanse, lift

  Det legges vekt på at det nye bygget er framtidsrettet, og skal bygges klima- og miljøvennlig. Prosjektet er en utslippsfri byggeplass etter grunnarbeidene.

  Fakta om prosjektet
  • Byggherre Nittedal Kommune
  • EntreprenørSeby AS
  • Verdi 209 MNOK
  • Styringsramme159 MNOK
  • Byggestart Høst 2020
  • FerdigstillelseSommer 2022
  • Arkitekt Longva Arkitekter AS

  Det bygges nå en ny flerbrukshall i Søndre Nittedal, Slattumhallen. Flerbrukshallen skal ha publikumskapasitet for ca. 300 personer på nedfellbare tribuner.

  Syv leverandører leverte tilbud på bygging av flerbrukshall og basishall i Nittedal. Hallen skal ha en tradisjonell spillflate for håndball og en separat turnhall. Seks av leverandørene ble kvalifisert til å delta. Kontrakten ble tildelt Seby AS. Seby har høy kompetanse innenfor bygging av kontorbygg, næringsbygg, skoler og andre offentlige bygg.

  Under oppdragsforståelse er trafikkavvikling, tilrettelegging av trygg og sikker ferdsel for elever og barn til og fra skole og barnehage, samt kompliserte grunn- og sprengningsarbeider sentrale punkter.

  Produkter brukt i prosjektet

  Kontakt et av våre kundesentre for å diskutere ditt neste prosjekt!