Nordstrand ungdomsskole

  24. apr 2023

  Nordstrand ungdomsskole, prosjekt, leverandør, byggeplass

  Oslo Kommune og Oslobygg KF utvider Nordstrand ungdomsskole fra en skole med tre parallelle klassetrinn til en skole med fire paralleller. I tillegg får skolen en egen autistavdeling for 19 elever. Dette skal møte behovet for skoleplasser i nærområdet og behovet for byomfattende autistavdelinger.

  Fakta om prosjektet
  • ProsjektUtvidelse av skolen
  • ByggherreOslobygg/Oslo kommune
  • EntreprenørVarden Entreprenører
  • ByggestartFebruar 2023
  • Ferdigstillelse Høsten 25

  Utvidelsen skjer i form av et nybygg på to etasjer med kjeller. I tillegg til vanlig undervisningsareal skal det etableres et nytt musikkrom og ny sløydsal. Nybygget blir på totalt 2 612 m² (BTA). Uteområdet i skolegården skal også oppgraderes. Prosjektet hadde byggestart februar 2023, og ventes ferdig til skolestart 2025. Entreprenør valgt inn i prosjektet er Varden Entreprenører.

  I kontrakten krever Oslobygg blant annet at byggeplassen skal være fossilfri. Det betyr at alle maskiner og all transport inn og ut av byggeplassen skal være fra elektriske maskiner eller eventuelt gå på HVO 100 Biodiesel. Det etterstrebes helst elektriske alternativer, men der det ikke er mulig velges det biodiesel.

  Det er en rekke elektriske maskiner på byggeplassen, som naturlig nok trengs å lades etter maskinene er brukt en viss periode. Ramirent har levert hurtigladere og batteribanker fra Eviny slik at lading av maskiner gjøres sømløst og effektivt.


  For mer informasjon eller spørsmål kan du kontakte:

  Ramirent, Kontakt våre selgere
  Roger Aune

  Selger Alnabru

  Petter Johnsen Ramirent byggvarme
  Petter Gustav Johnsen

  Produktleder

  Kontakt ditt lokale kundesenter

  Anne Kiær Ramirent
  Anne Kiær

  Markedskoordinator