Kroppanbrua

  20. des 2022

  Kroppanbrua, Referanseprosjekt, ramirent

  Kroppan Østre er bygd i 1975, som spennarmert kassebru med 11 spenn. Total lengde er 402,5 meter, total bredde er 13,3 meter. Kroppan Vestre ligger parallelt med Kroppan Østre, og begge bruene har tre kjørefelt. Vedlikeholdsarbeidet består av utskifting av kantdrager og rekkverk. Arbeidet startet i slutten av august og vil foregå til ca. februar 2023.

  Fakta om prosjektet

   Det blir nedsatt fart og reduksjon av antall kjørefelt på både Kroppan Østre og Kroppan Vestre mens arbeidet pågår. For å sikre de som ferdes på broen er det satt opp safepass trafikkbarriere. Det er vår gode samarbeidspartner Av-Nor som har tatt seg av selve sikringsarbeidet.

   Vi er fornøyde med samarbeidet vi har hatt og har med Ramirent, med gode løsninger på trafikkbarriere og sikring samt leie av diverse utstyr for produksjonen. Vi opplever god og konstruktiv dialog med selgerne i Trondheim, sier Anleggsleder i Consolvo, Ole Petter Volden.

   I tillegg til safepass har Consolvo leid diverse småutstyr, kantsikring og en brakke fra Ramirent.

   Ta kontakt for å diskutere ditt neste prosjekt