Filipstad brygge

  14. mar 2023

  Filipstad brygge, prosjekt

  De flotte kontorlokalene på Filipstad brygge 1 i Oslo skal gjennomgå en betydelig rehabilitering de neste to årene. Kontorlokalene eid av Storebrand Eiendom, på drøye 21.800 m2, er et såkalt miljøprosjekt hvor energi effektivisering og sirkulær økonomi er viktige fokusområder.

  Fakta om prosjektet
  • Prosjekt Rehabilitering av kontorbygg
  • ByggherreStorebrand Eiendom AS
  • EntreprenørSeltor AS
  • Kontraktssum501 MNOK
  • OppstartJanuar 2022
  • FerdigstillelseQ1 2024

  Prosjektet omfatter revitalisering av eksisterende kontorbygg, hvor gjenbruk står sentralt. Det er Seltor AS som vant kontrakten på Filipstad brygge 1.

  Energi effektivisering, sirkulær økonomi og bærekraft er sentrale fokusområder i prosjektet. Blant annet skal mye av de gamle materialene gjenbrukes. Bærekraftskriterier for EU-taksonomi, som definere om investeringer er bærekraftige og klimavennlige, er lagt til grunn for planlegging og gjennomføring av prosjektet.

  Ramirent ble valgt inn som utleieleverandør, og ha levert en rekke maskiner og utstyr fra den «grønne linjen» som komplimenterer fokusområdene til prosjektet.

  Prosjektet er et såkalt nullutslipps-prosjekt hvor all transport, til og fra byggeplass, skjer ved hjelp av kjøretøy som enten er helelektrisk eller som går på Biodiesel HVO100. Inne på selve byggeplassen skal all drift av maskiner og utstyr være helelektrisk.

  Ta kontakt med oss for å diskutere ditt neste prosjekt