Sømløst, mindre logistikk og mer miljøvennlig med RamiShare4. mar 2023

RamiShare, Morrow batterifabrikk, prosjekt, presse

Mange aktører er involvert når en av de første kommersielle battericellefabrikkene i Norge bygges. Batterifabrikk 1 blir et bygg på ca 30.000 m2 med 20 meter under taket, og det betyr bruk av store lifter under byggeprosessen. – Det kan fort bli en trang byggeplass, mye logistikk og høye kostnader, og da er det veldig positivt at Ramirent har en løsning hvor de ulike aktørene kan dele på bruk av maskinene, sier anleggsleder Frode Førland i Veidekke.

Siva Morrow Eyde Energipark står bak Batterifabrikk 1 som bygges på Eyde energipark i Arendal, og Veidekke er totalentreprenør. Prosjektet er et stålbygg med ca 30.000 m2 BTA.


RamiShare
Ramirent er utleieleverandør under byggeprosessen, og leverer alt av maskiner, modulrigg og lifter. De har en park med lifter stående som alle de ulike aktørene kan leie. Den digitale løsningen kalles RamiShare og er et viktig bidrag for å nå bærekraftsmålene til de ulike selskapene.

– I stedet for at elektrikere, ventilatører, malere, betongarbeidere og de utenlandske leverandørene bestiller hver sin lift, kan de bestille kun for de dagene de har behov for den. Da blir det bedre utnyttelse av maskinene på byggeplass, bedre plass i bygget, færre transporter og aktørene betaler kun for de dagene de bruker liften, sier selger i Ramirent, Jens Kristian Jensen.

Forenkler hverdagen
Anleggsleder i Veidekke, Frode Førland, sier Veidekke hele veien blir utfordret på de offentlige kravene til miljø og bærekraft. Ramirents delingsløsning passer godt inn i totalentreprenørens behov.

– RamiShare forenkler hverdagen i stor grad for oss. Det er mindre administrasjon, enklere logistikk og jeg tror at totalbehovet for maskiner inn på byggeplassen vil gå ned. Vi får en mer effektiv utnyttelse av maskinene og utstyret, og må ikke transportere maskiner frem og tilbake når vi ikke har behov for dem, sier han. – Det er jo også en besparelse når alt går mer sømløst.

Ramishare, prosjekt, veidekke, Ramirent

Byggherre er Siva Morrow Eyde Energipark AS, og Veidekke er totalentreprenør. Bygget blir på ca 30.000 m2 BTA, og oppføres i samarbeid mellom Veidekke Logistikkbygg og Veidekke Entreprenør Agder. På grunn av tilgangen på fornybar energi vil den fra dag én produsere noen av de mest bærekraftige batteriene i verden. Når fabrikken starter opp, vil den ha en årlig produksjonskapasitet på 1 GWh battericeller hvert år. Når de planlagte byggetrinnene er fullført skal kapasiteten være 43 GWh som tilsvarer behovet til over 700.000 elbiler.

Ramishare, utstyrsdeling, Ramirent, Prosjekt

Fakta om RamiShare

RamiShare er en “klikk- og lei”-app for deling av utleiemaskiner på byggeplass. Aktørene kan leie maskiner når som helst på døgnet, og bestemmer selv når leien starter og slutter. Det er en miljøvennlig og bærekraftig løsning der man nesten har eliminert all utleie-transport inn og ut av byggeplassen og til og fra byggeprosjektet. I tillegg er det både fleksibelt og tids- og kostnadsbesparende for kundene som kun betaler for den perioden de leier maskinen og ikke når den ikke er i bruk.

Les mer om RamiShare her!


Ønsker du å høre mer om prosjektet eller om RamiShare? Ta kontakt

Ramirent, kontakt våre selgere
Kristian Kristoffersen

Salgssjef/KAM Region Sør

Ramirent, kontakt våre selgere
Jens Kristian Jensen

Selger Kristiansand

Christina Niemi
Christina Niemi

Marketingsjef