Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

  24. okt 2019

  Sikkerhet, HMS, Ramirent, samarbeid, bygg og anlegg

  Skadefri bygge- og anleggsnæring

  SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring. Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.

  Ramirent heier på samarbeid og er overbevist om at det er veien for at lykkes, derfor inngikk vi en avtale med SfS BA og ble med som stifter av SfS BA. Ramirent er en stor og seriøs aktør som deler 0-visjonen med resten av næringen. Nullvisjonen er en visjon om at det ikke skal forekomme alvorlige skader eller dødsfall på anleggsplassen. Vi ønsker å være i front og vise vei for resten av utleiebransjen og delta sammen med de største aktørene i vår bransje for å skape en felles front for en skadefri bygg- og anleggsnæring.

  Med vår brede erfaring og kompetanse ønsker vi rette fokus på blant annet følgende områder:

  • Vårt ansvar som ledende aktør innen utleie av maskiner og utstyr

  • Viktigheten av vår rolle i prosjektene

  • Samspill i tidlig fase

  Vi ønsker å være en del av stiftelsen for å være med på å påvirke slik at risikomomenter elimineres før de blir en eventuell risiko!

  Alle skal trygt hjem - hverdag!


  Kontakt ditt lokale kundesenter!

  Lars Morten Rostad Ramirent
  Lars-Morten Rostad

  HMS-sjef