Rekordmange jenter søker seg til bygg- og anleggsbransjen

Kvinner i bygg- og anleggsbransjen

– Det er et større fokus på at bransjen passer for jenter også Rekordmange jenter søkte seg til bygg- og anleggsbransjen i 2022/2023. – Det handler nok om at det er et større fokus på jenter i bransjen, sier Leila Torrissen, som har 16 års erfaring i bransjen. Hun mener likevel at det er behov for mer kompetanse og faglig påfyll blant ledere i bransjen. – Arbeidslivet har endret seg mye de siste 20 årene, og da kreves det også et annet lederskap.

Å lære seg noe nytt er viktig for å føle mestring og motivasjon arbeidet. At en arbeidsgiver investerer tid i deg som ansatt er en god følelse. Med sekken full av riktig kunnskap og kompetanse, står en også stødigere på sin arbeidsplass.

I yrker som domineres av praktisk arbeid, er det derfor viktig at den praktiske biten får stor oppmerksomhet. Derimot er det ulike veier til hvordan kompetansen og kunnskapen innhentes når en starter i bygg- og anleggsbransjen.

– Lærlingperioden var viktig for min del, og i et såpass praksistungt yrke må en ha den praktiske tilnærmingen til faget. Du kan ikke bare lese deg til det praktiske, sier Leila, som i dag jobber som byggeleder i JM Norge AS.

Ifølge Ramirentrapporten lærer hele 63 prosent av alle bygg- og anleggsarbeidere mest av andre kolleger i bransjen. Videreformidling av kunnskap er viktig i alle yrker, men er det et høyt tall for en såpass tøff bransje som dette? Mangler det nok opplæring før en begynner?

– Mange blir ofte kastet ut i arbeidet, og lærer mens man holder på, er Leila sin erfaring.

– For at lærerløpet skal fungere optimalt, må de nyansatte få god oppfølging underveis og systemet må kvalitetssikres hele veien. Det er en hektisk bransje, men vi må ta oss tid til god nok opplæring. Det handler om å investere i fremtiden for alle som skal jobbe i bygg- og anleggsbransjen.

Må bli større aksept og respekt for damer i byggebransjen

Til tross at for at bygg-, anlegg-, teknikk- og teknologibransjen er guttedominerte linjer, har det i år vært rekordmange jenter som har søkt på utdanningene sammenlignet med tidligere. Det skriver Utdanningsdirektoratet. Leila Torrissen som har lang fartstid i bransjen, tror mye av grunnen kommer av et større fokus på damene i bransjen.

– Jeg ser stadig flere kampanjer på at bygg- og anleggsyrket passer bra for damer også. Det er ikke så skummelt å være i bransjen som noen damer kanskje har hatt et inntrykk av.

Leila tror det er andre grunner til at damer ikke har søkt seg til praksistunge yrker.

– Du må være i fysisk bra form for det er fysisk krevende arbeid nesten hver dag. Fra genetikkens side er vi ikke like sterke som mannfolk, som betyr at vi hele tiden jobbe litt ekstra for å komme oss opp og frem. Det gjelder generelt i samfunnet også. Og spesielt i bygg- og anleggsbransjen må kulturen endres. Det må bli en større aksept og respekt for damer i byggebransjen, forklarer hun.

Under halvparten opplever utvikling annethvert år

Å utvikle seg i byggebransjen kan være utfordrende dersom arbeidet du gjør er repetitivt. Likevel er det viktig med fagpåfyll, da bransjen hele tiden er i endring. Det kommer stadig nye materialer, verktøy og maskiner i tillegg til nye måter å løse oppgaver på. I Ramirentrapporten oppgir 43 prosent at de utvikler seg annethvert år.

– Når du kan jobben din godt og gjør det samme dag ut og dag inn, vil ikke innhentingen av kunnskap være like stor, sier Leila, som tidligere har jobbet som snekker i flere år.

– I løpet av de årene var det ikke like mye kunnskapspåfyll, men det burde det være. For at du som ansatt skal bli i jobben og være oppdatert på hva som skjer og er i endring, må en fylle på med kunnskap.

Nå jobber Leila som byggeleder, og vet at mange savner kompetanse fra sine ledere. Som også kommer frem i Ramirent-undersøkelsen. Hele 24 prosent ønsker mer kompetanse hos lederne.

– I denne bransjen er det en tendens til å si til flinke folk at de bør bli ledere fordi de er flinke i jobben sin. Derimot kreves det noe helt annet når du skal jobbe som leder, og her må vi få inn mer kompetanse. Vi må spille på lag med menneskene og hele bransjen må ta i et tak, forteller hun.

– Det handler om å spille hverandre gode, og se enkeltmennesket i større grad. Arbeidslivet har endret seg mye de siste 20 årene, og da kreves det også en annen type lederskap. Vi er mer åpne, og deler mer om hvordan situasjonen er på hjemmefronten. Tilrettelegging er viktig for at vi skal bevare våre ansatte, og vise at vi setter pris på dem.

Kvinner i bygg- og anleggsbransjen

– Vi lærer av å gjøre feil

Som nyansatt i bransjen, er det ulike måter å tilegne seg ny kunnskap. Ifølge Ramirentrapporten opplyser 50 prosent at de innhenter kompetanse ved å prøve seg frem på arbeidsplassen. Litt under halvparten har gått kurs og sertifiseringer for å bygge på kunnskap, mens over 60 prosent har fått kunnskapen gjennom andre kolleger.

Leila har selv tatt svennebrev og gått fagskole, men i starten av karrieren prøvde hun seg mye frem på egenhånd.

– Vi lærer mye av å gjøre feil.

Selv om hun understreker at hun også har lært mye av tidligere ledere og kolleger opp gjennom årene.

– Å lære av kolleger har i lang tid vist seg å være en smart metode for opplæring av nye oppgaver i bygg- og anleggsbransjen, sier HMS- og opplæringskoordinator i Ramirent Cathrine Halvorsen.

– Med en slik opplæring vil du også kunne tilpasse opplæringen individuelt for nye ansatte, som kan være gunstig for mange.

Noe også Leila påpeker at er viktig.

– Opplæringen handler mye om hva en skal lære i de ulike fagene, og selv om vi alle skal kunne det samme, må en også klare å se enkeltindividet. Hvordan klarer vi å gjøre denne personen bedre i det han eller hun skal gjøre? Hva skal til for at personen bruker kunnskapen på riktig måte? Derfor er det viktig med erfarne ledere som ikke bare lærer bort kompetanse, men som også kan se mennesket, sier hun.

Likevel bærer det med seg en viss risiko når store deler av opplæringen foregår gjennom kollegaer, tror Halvorsen.

– Feil kan lettere arves med en slik opplæring, og da må en også ha gode systemer, sjekklister og kontroller som en går gjennom på fast basis. Dette for å være en god støtte for de som skal drive med opplæring, samt for de nyansatte, sier Halvorsen.

Et digitalt løft vil effektivisere byggebransjen

Ifølge Ramirentrapporten savner 20 prosent mer kompetanse hos sine bygg- og anleggsledere, mens 15 prosent peker på at den digitale biten trenger et løft i hele bransjen. Et tall Leila tror er høyere i realiteten.

– For det digitale trenger vi et større dytt for å henge med og bli bedre. Vi må digitalisere tegninger og jobbe mer med kvalitetssystemer og måten vi kommuniserer på. Å jobbe på samme plattform vil lønne seg i lengden, selv om det er en utgift der og da, sier Leila, som peker på at store som små entreprenører bør sikte seg mot å bruke samme plattform.

– Slik unngår vi avvik i jobber, avvik i tegninger, det vil bli mindre feil og jobben vil gå raskere. Å lære opp eksperter som kan denne plattformen ut og inn, er også svært viktig for videreformidling av kunnskapen. Det vil effektivisere byggebransjen i stor grad, både for store og små aktører, for de mer erfarne arbeiderne og for nyansatte!

For ytterligere uttalelser, bilder eller annen informasjon, ta kontakt med

Christina Niemi
Christina Niemi

Marketingsjef

Cathrine Halvorsen, HMS- og opplæringskoordinator
Cathrine Halvorsen

HMS- og opplæringskoordinator

Ta kontakt med ditt lokale kundesenter!

Hopp til innholdet
Ingen treff

Søket ga ingen treff