Rekord-kontrakt på Svalbard

  30. mai 2022

  Ramirent, rekord-kontrakt på Svalbard

  Verdens nordligste byggtørk-anlegg

  Ramirent har nå overlevert det som skal være verdens nordligste byggtørk-anlegg basert på fjernvarme, nærmere bestemt i forbindelse med byggingen av ny folkehøgskole på Svalbard.

  Svalbard Folkehøgskole har holdt til i midlertidige lokaler siden 2019, men nylig ble det inngått en avtale med Store Norske som både skal bygge, drifte og eie skolens nye base på Sjøskrenten i Longyearbyen. Store Norske har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundrede år med virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi, kulturminner og reiseliv, og selskapet eier og drifter i dag både næringseiendom og boliger i Longyearbyen.

  Verdens nordligste

  Det er Hæhre Arctic AS som har fått i oppdrag å stå for byggingen av den nye folkehøgskolen som har en sterk miljøprofil og bygges i massivtre med solcelleanlegg på taket. I tillegg skal internatbygget, som ligger like ved, rehabiliteres. Det 2.500 kvadratmeter store nybygget vil ha plass til 125 elever og være klar til bruk i februar 2023.

  Og til dette prosjektet har Ramirent Norge nå levert det som skal være verdens nordligste byggtørk-anlegg basert på fjernvarme, et anlegg som skal stå der midlertidig inntil en permanent løsning er på plass. – Ja, oss bekjent er det ingen andre som tidligere har levert et anlegg for byggtørk som får energien fra fjernvarme i så nordlige strøk som dette, sier produktleder byggvarme i Ramirent Norge, Petter Johnsen.

  Ramirent har levert verdens nordligste byggtørk-anlegg basert på fjernvarme

  Kortreist fjernvarme

  Det var selger ved Ramirent Tromsø; Rune Sørensen, som utarbeidet tilbudet som Hæhre valgte å gå for.

  – Det hele startet med en henvendelse fra Hæhre Arctic om at de hadde behov for varmeaggregat i forbindelse med byggingen av den nye folkehøgskolen på Svalbard. Det var da snakk om de tradisjonelle «kokoverkene» som går på diesel. Vi bestemte oss imidlertid for å se på alternative løsninger før vi ga et tilbud, og vi ble raskt klar over at det jo allerede var en energikilde på Svalbard i form av fjernvarmeanlegg.

  – Mye av Svalbard varmes fortsatt opp via fjernvarme og kulldrift, og vi presenterte derfor et tilbud der vi foreslo en løsning med fjernvarme. Dette er en kortreist løsning samtidig som det gir en veldig sikker og stabil tilførsel av energi til byggtørkerne og i tillegg krever lite vedlikehold. Dermed fikk vi kontrakt på levering av fem byggtørkere derav tre allerede er satt i drift, forklarer Sørensen.

  Selger ved Ramirent Tromsø; Rune Sørensen, utarbeidet tilbudet som Hæhre valgte å gå for

  Fraktet med båt fra Tromsø

  Produktleder byggvarme i Ramirent; Petter Johnsen, legger til at det ble benyttet båt til transporten og at de greide å frakte alt utstyret fra Tromsø til Svalbard i løpet av en uke.

  – Våre montører var der oppe i midten av mai og brukt tre dager på å ferdigstille det anlegget som vil bli fjernovervåket fra fastlandet via nettet, forklarer Johnsen.

  Anleggsleder hos Hæhre Arctic; Pauli Nordvåg, er for øvrig veldig fornøyd med både byggtørke-løsningen som ble valgt og det tette samarbeidet med Ramirent underveis i prosessen.

  LES OGSÅ: Referanseprosjekt: Svalbard folkehøyskole

  Rimelig og stabil løsning

  – I og med at det benyttes fjernvarme som energikilde får vi en løsning som både er rimelig og ikke minst gir en veldig jevn og gode varme. Dessuten trenger vi ikke tenke på etterfylling av diesel, slik som ved bruk av «kokoverkene», siden varmetilførselen er konstant under hele byggeperioden, forklarer Nordvåg som kan bekrefte at folkehøgskole-prosjektet i Longyearbyen er i god rute fram mot planlagt ferdigstillelse 31. januar neste år.

  – Ja, vi er nettopp ferdig med elektromontasjen, og allerede 31. mai skal taket være på plass, sier Hæhre Arctics anleggsleder som opplyser at entreprenøren nå har mellom 15 og 20 arbeidere i sving på byggeplassen til enhver tid.

  Ramirent fjernvarme som energikilde
  Diskuter ditt fjernvareprosjekt med oss i dag
  Petter Johnsen Ramirent byggvarme
  Petter Gustav Johnsen

  Produktleder