Ramirents kvinner får sentral rekrutteringsrolle - nå skal de bli flere20. mar 2019

kvinneforum, kvinnenettverk, mangfold, ramirent

Kvinnenettverk

Hele 25 av 30 kvinner i Ramirent deltok på samlingen, hvor også hele ledergruppen var tilstede med administrerende direktør, Øyvind Emblem, i spissen.

At kjønnsbalansen i bygg- og anleggsbransjen er skjev, er ikke noe nytt, og flere selskaper har tatt grep for å gjøre noe med dette. Ett av dem er utleiegiganten Ramirent, som høsten 2017 etablerte et eget forum for alle kvinner som jobber i selskapet. Forumet er et arbeidsnettverk, hvor ett av målene er å øke kvinneandelen til minst ti prosent, fra dagens 7,8 prosent, innen utgangen av 2020.

Tirsdag denne uken hadde forumet sin aller første samling, hvor Ramirent-kvinner fra hele landet var samlet til heldagskonferanse på X Meeting Point på Hellerudsletta. Av 30 kvinnelige ansatte var 23 tilstede på treffet. På programmet sto innlegg fra både interne og eksterne foredragsholdere, deriblant konserndirektør Øyvind Emblem, HR-direktør, Ulrika Dunker og representanter for kvinneforumet.

Dele erfaringer

– Det store oppmøtet vitner om stort engasjement og behov for å møtes og utveksle erfaringer. Mange jobber alene som kvinner ute i regionene, og vi vet at en god miks av begge kjønn bidrar til økt trivsel og bedre miljø på arbeidsplassen. Nå jobber vi bevisst og målrettet for å øke kvinneandelen, sier økonomidirektør Dortea Gjervik til Byggeindustrien.

Hun sitter i ledergruppen sammen med fem mannlige kolleger og leder arbeidsgruppen i Kvinneforumet.

– Forumet skal ikke være en «dameklubb», men et trygt og godt arbeidsnettverk for alle kvinnene som jobber i Ramirent. Her kan vi dele både gode og dårlige erfaringer, og samtidig bidra til økt bevisstgjøring i bedriften om hvor viktig det er med bedre kjønnsbalanse, både for miljø, trivsel og lønnsomhet, sier Gjervik.

kvinnenettverk, ramirent, mangfold

Kvinnene i Ramirent besitter alle typer stillinger, alt fra klargjørere og kundebehandlere, til innkjøp, marketing og økonomi.

– Vi har til felles at vi er kvinner, men vi er alle forskjellige og gjør ulike oppgaver i selskapet. Det at vi kan samles en hel dag er veldig nyttig og lærerikt. Dessuten er det mange som ikke kjenner hverandre, men som får mulighet til det nå, sier Gjervik.

Randi Seljeøy Steen har jobbet i bransjen i over 30 år og er en av initiativtagerne til forumet. Til daglig jobber hun som support manager for Region Midt i Trondheim.

– Vi er tydelige på at vi ønsker oss flere kvinner i selskapet, men noe av det viktigste vi gjør er å jobbe for å beholde de kvinnene vi har. Vel er bransjen mannsdominert, men de fleste jobber hos oss kan løses både av menn og kvinner, sier Steen, som også sitter i forumets arbeidsgruppe.

Forankret i toppen

Kvinneforumet er forankret i toppledelsen, og hele ledergruppen med konserndirektør Øyvind Emblem i spissen besøkte samlingen på Hellerudsletta. Han er en aktiv støttespiller for forumet og påpeker hvor viktig god kjønnsbalanse og mangfold er for bedriftskulturen og bunnlinja.

– Dersom vi skal beholde posisjonen som markedsleder i utleiebransjen kan vi ikke rekruttere fra kun halvparten av befolkningen. Vi må ha med oss kvinnene også, sier han til Byggeindustrien.

Han påpeker at kompetanse blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i utleiemarkedet:

– Vi jobber langsiktig med å utvikle våre medarbeidere på alle nivåer, og har de siste to årene hatt en kartlegging av talenter. Da kom dette med diversitet og mangfold frem. For å levere resultater må vi rett og slett ha tilgang på hele spekteret av talenter, og derfor trenger vi flere kvinner, sier han.

Hvilke reaksjoner har du fått fra øvrig ledelse for kvinnesatsningen i Norge?

– Fra konsernets side er det veldig positivt, og i Norge ligger vi lengst fremme i dette tankesettet sammenlignet med våre naboland. Kollegene våre synes dette er veldig bra, og vår HR-direktør Ulrika Dunker sørger for å dra ideene fra Norge videre inn i konsernledelsen til de andre landene våre, sier Emblem.

I kjølvannet av metoo og selskapets kontinuerlige arbeid for et godt arbeidsmiljø trekker han også frem hvor viktig det er å varsle når det skjer uønskede hendelser eller atferd på arbeidsplassen.

– Det kan være veldig lett å tåle urett, men vi oppfordrer alle til å si fra når noe skjer. Veldig ofte vil det være flere som har opplevd det samme, og da hjelper det oss i ledelsen å ta tak i de riktige tingene, avslutter Emblem.

Les hele saken på Bygg.no: http://www.bygg.no/article/1387608

Henriette Hall-Eriksen Ramirent
Henriette Hall-Eriksen

People & Performance Director