Ramirent vil ha flere kvinner

  24. sep 2018

  Randi Seljeøy Steen, Customer Center Support Manager

  At kjønnsbalansen i bygg- og anleggsbransjen er skjev, er ikke noe nytt. Men det er ikke alle som gjør noe konkret for å endre dette. For å øke kvinneandelen I selskapet, har Ramirent nå etablert et eget kvinneforum for å skape et godt og trygt arbeidsnettverk for kvinner i selskapet.

  Et av målene til Kvinneforumet er å bidra til å øke kvinneandelen til minst 10 %, fra dagens 7 % innen utgangen av 2020. Bevisstgjøring i bedriften om at kjønnsbalanse er bra for arbeidsmiljø og trivsel, og konkret oppfordring til kvinner om å søke alle ledige stillinger, er et av tiltakene for å nå målene.

  Tall hentet fra bygg- og anleggsnæringen viser en ujevn kjønnsbalanse i bransjen. Situasjonen er den samme i Ramirent, som er en ledende leverandør av utleieutstyr til bygg og anlegg, industri, verft, offentlig sektor og private aktører. En undersøkelse fra MC Kinsey, Women in the Workplace 2016, understreker at man må gjøre noe med bedriftskulturen for å lykkes med å bedre kjønnsbalansen. Det holder ikke å implementere enkelttiltak.

  Randi Seljeøy Steen er en av initiativtagerne bak forumet og har jobbet i bransjen i over 30 år. – Det er kjempeviktig at vi gjør en innsats for å beholde de kvinnene vi har, og at vi øker bevisstheten rundt det å ha en god mix av ansatte, både ifht kjønn og alder. De aller fleste jobber i Ramirent kan løses av både menn og kvinner. Randi har erfaring fra ulike stillinger i både Ramirent og bransjen forøvrig og vet hva hun snakker om. – Jeg har jobbet med IT-systemer og datasupport, testing av nye systemer, vært kundebehandler, kursansvarlig og nå er jeg Customer Center Support Manager og sørger for støtte og hjelp til avdelingslederne i regionen ifht datasystemer og rutiner. Jeg har bare positive opplevelser fra bransjen, det er lett og be om hjelp, og jeg har alltid hatt noen å støtte meg til. Dette er en veldig fin arbeidsplass.

  Ramirent, kvinner, kvinnenettverk

  Jeg er en liten og slank dame, men liker og trives best med fysisk arbeid, sier Hilde Brit Johannessen, som jobber som klargjører i Ramirent Tromsø. Jobben går ut på å sjekke utstyret som kommer inn, at det ikke er skadet og at alt fungerer til det skal leies ut igjen. Det innebærer bl.a. også at vi må kunne kjøre truck og andre store og små maskiner. Vi er 3 klargjørere på jobben og det er flotte kolleger med mye humor. Hilde Brit jobber også innimellom som kundebehandler. Da håndteres forespørsler fra kunder, veiledning og rådgiving og det administrative rundt selve utleien. Det er også en veldig fin jobb. Hun er opptatt av at kvinnene må frem snakke bedriften, informere om hvilke jobbmuligheter som finnes for kvinner og informere om hva de ulike jobbene går ut på.

  Dortea Gjervik, økonomidirektør i Ramirent, sitter i ledergruppen og leder arbeidsgruppen i Kvinneforumet. – Alle i Ramirent-ledelsen vet at en god miks av begge kjønn bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen. Nå vil vi ta grep og har satt som mål å nå minst 10 % kvinneandel innen utgangen av 2020. I Kvinneforumet er også opptatt av at kvinner skal ha en trygg plass for å dele erfaringer, både gode og dårlige og sikre at disse håndteres korrekt. Vi kvinner må engasjere oss for å tiltrekke flere kvinner, understreker hun. Vi har i forbindelse med Kvinneforumet laget noen ”Ramirent skal alltid” kjøreregler som implementeres i HR-arbeidet og som vi har ambisjoner om at skal bli del av bedriftskulturen vår.

  Kvinneforumet er forankret i toppledelsen, noe som er avgjørende for en god fremdrift. Administrerende direktør, Øyvind Emblem, applauderer tiltaket og er en aktiv støttespiller av Kvinneforumet: - Ramirent er markedsleder i utleiebransjen i Norge. Det er en posisjon som vi har som mål å beholde og forbedre. Det tror jeg ikke vi greier uten å øke kvinneandelen betraktelig. En god kjønnsbalanse er viktig for bedriftskulturen, for beslutningene som skal tas og for bedriftens omdømme og inntjening. Vår medarbeiderundersøkelse viser at våre 30 kvinnelige ansatte, som jobber i mange ulike stillinger og nivåer, trives godt. Vi er ikke overrasket.

  Administrerende direktør, Øyvind Emblem og Dortea Gjervik, økonomidirektør i Ramirent

  Administrerende direktør, Øyvind Emblem og Dortea Gjervik, økonomidirektør i Ramirent

  Vi er riktignok mange menn, men vi er en gjeng som er åpne, trives godt på jobben og vil gjerne ha flere kvinner hos oss for å sikre at vi beholder vår posisjon som markedsleder i fremtiden, avslutter Emblem.

  Kontakt ditt lokale kundesenter her!
  Christina Niemi
  Christina Niemi

  Marketingsjef