Ramirent signert ny avtale med Norsk Rørallianse

  3. apr 2018

  Norsk rørallianse, Ramirent, Avtale, Samarbeid, Presserom

  Den gjensidige nasjonale avtalen er den første i sitt slag som Key Account Manager, Rune Martin Olsen, i Ramirent har fremforhandlet. Avtalen er gjensidig og tilbyr NRA sine eierbedrifter like betingelser på leie av utstyr fra Ramirent i hele landet. Samtidig gis NRA sine eierbedrifter tilgang til å jobbe på Ramirents installasjoner og moduler.

  Avtalen legger til rette for gode lokale relasjoner og knytter eierbedriftene i NRA og de lokale avdelingene til Ramirent sammen, sier Olsen.

  Implementering av slike avtaler vil ta tid, men på sikt er jeg sikker på at dette vil føre til et positivt samarbeid for begge parter.

  Denne gjensidige avtalen gir Ramirent mulighet til å styrke sin posisjon ytterligere innenfor det bransjesegmentet eierbedrifter til NRA representerer. – Vi ønsker å knytte gode relasjoner til en allianse som har et bredt nasjonalt nedslagsfelt, understreker Olsen.

  Første gang for begge

  Norsk Rørallianse sine eierbedrifter sysselsetter om lag 2000 personer og er en betydelig aktør i Norge. – Dette er nytt for oss, og den første landsdekkende avtalen vi har gjort på produkter ut over VVS leverandører og grossister, forteller Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i NRA. – Samarbeidet viser at vi er en aktør som kan ta landsdekkende oppdrag, sier Dyb. – Det er tøff konkurranse i vår bransje og stort press på marginene. Vi er derfor opptatt av å ha en effektiv organisering, og at vi har samarbeidsavtaler som kan gi oss flere oppdrag.

  Det var Telerør, NRA sin eierbedrift i Porsgrunn, som først tok initiativet til en nasjonal avtale. – De hadde jobbet med Ramirent lenge, og følte at dette kunne gi synergier til resten av organisasjonen. Det tar selvsagt tid å implementere en så omfattende avtale til alle medlemsbedriftene i NRA, men vi er godt i gang. Foreløpig har det gått veldig bra, og tilbakemeldingene er positive, sier Ekroll Dyb.

  Et av de første prosjektene som NRA involveres i, er den nye E6 i Hedmark som skal stå ferdig i 2020, hvor Ramirent er tungt inne.

  Norsk Rørallianse består av følgende selskaper:

  nra, ramirent, samarbeid, avtale

  For mer informasjon, vennligst kontakt:

  Rune Martin Olsen, Key Account Manager Ramirent

  Email: rune.martin.olsen@ramirent.no

  Tlf: 46924294

  Line Ekroll Dyb, administrerende direktør NRA

  Email: line@nra.no

  Tlf: 95744576

  Christina Niemi
  Christina Niemi

  Marketingsjef