Ramirent øker kvinneandelen13. mar 2020

Dortea Gjervik som er økonomidirektør i Ramirent

I 2017 dannet Ramirent et kvinneforum med mål om å øke kvinneandelen i konsernet til 10 prosent innen utgangen av 2020. Nå viser det seg at utleieselskapet har økt andelen fra 7,1 prosent til 9,4 prosent bare i løpet av fjoråret.

OPTIMISTISK ØKONOMIDIREKTØR: – Målet vårt om 10 prosent kvinneandel innen 2020 bør absolutt være oppnåelig, sier Dortea Gjervik som er økonomidirektør i Ramirent og har en sentral rolle i arbeidet med det nye kvinneforumet.

Det var høsten 2017 at Ramirent dannet et eget kvinneforum bant annet i den hensikt å øke andelen kvinner i selskapet som jobber i en bransje som er svært mannsdominert.

Onsdag var det duket for samling nummer to i det ferske forumet, og under kvinneforum-seminaret ble det presentere oppløftende tall for de i alt 32 frammøtte som kom til samlingen fra store deler av landet.

NÆR MÅLET PÅ 10 PROSENT

– Ja, vi har allerede økt kvinneandelen fra 7,1 prosent til hele 9,4 prosent bare i løpet av fjoråret. Så målet vårt om 10 prosentandel innen 2020 bør absolutt være oppnåelig, sier Dortea Gjervik som er økonomidirektør i Ramirent og leder arbeidet med det nye kvinneforumet.

Ett av hovedmålene med kvinneforumet var å sikre at kvinner som er ansatt i Ramirent trives, ønsker å bli værende og gis samme utviklingsmuligheter som menn slik at de ønsker å bli værende i selskapet. – Gjennom dette nettverket har vi økt bevisstheten om viktigheten av mangfold i hele selskapet, påpeker Gjervik.

ØKT REKRUTTERING

I tillegg ønsker kvinneforumet å bidra til økt rekruttering av kvinner til Ramirent.

– Ett av tiltakene som er gjennomført er at vi har justert stillingsannonsene våre. Vi har endret både tekst og bilder, og i tillegg har vi med tekst om at vi jobber for å bedre kjønnsbalansen i bransjen. I tillegg har vi jobbet med å synliggjøre Ramirent som en god arbeidsplass for kvinner. I disse dager er vi blant annet en del av kampanjen «Kvinner i karrieren» hvor vi har valgt å legge fokus på variasjonen i selskapets stillinger, opplyser økonomidirektøren.

KVINNEFORUM: Onsdag var det samling i Ramirents nye kvinneforum der 32 ansatte fra store deler av landet hadde møtt opp på Scandic Oslo City.

KVINNEFORUM: Onsdag var det samling i Ramirents nye kvinneforum der 32 ansatte fra store deler av landet hadde møtt opp på Scandic Oslo City.

ROSA VEST

I løpet av fjoråret har Ramirents kvinneforum også arbeidet med en rekke andre saker.

¬– Vi har blant annet innført den rosa vesten som allerede har blitt et kjent og kjært produkt internt i Ramirent. Denne er nå en del av vårt standard sortiment og noe alle nyansatte kvinner i selskapet får utlevert. Så har vi bygget videre på denne idéen og signaleffekten. Sist sommer slo vi blant annet til med rosa lypsyl, noe vi fikk gode tilbakemeldinger på fra våre kunder, forteller markedssjef Belinda Sandberg.

STØTTE I LEDELSEN

Administrerende direktør, Øyvind Emblem, er svært fornøyd med etableringen av kvinneforumet og fokuset på økt kvinneandel i utleieselskapet.

Emblem har påpekt at kompetanse blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i utleiemarkedet, og han har tidligere uttalt at: «Dersom vi skal beholde posisjonen som markedsleder i utleiebransjen kan vi ikke rekruttere fra kun halvparten av befolkningen.»

Christina Niemi
Christina Niemi

Marketingsjef