Ramirent har signert 3-års rammeavtale med Mesta19. jun 2018

Ramirent er stolt av å bli valgt ut som en av to leverandører til Mesta Norge. Avtalen som er landsdekkende, gjelder alle forespørsler og er en viktig brikke for Ramirent sin videre satsing mot infrastrukturmarkedet i Norge.

Ramirent er stolt av å bli valgt ut som en av to leverandører til Mesta Norge. Avtalen som er landsdekkende, gjelder alle forespørsler og er en viktig brikke for Ramirent sin videre satsing mot infrastrukturmarkedet i Norge.

-Vi er svært fornøyd med denne kontrakten, sier Rune Martin Olsen, Key Account Manager i Ramirent Norge. Prosessen har vært svært ryddig, og Mesta hadde klare mål om hva avtalen skulle inneholde.

Økt satsing innenfor vei og anlegg Ramirent øker sin satsing på anlegg og infrastruktur i hele landet, og Mesta sine lokasjoner passer godt med Ramirent sine 41 avdelinger i Norge. - Vi er der kundene er, og vår lokale tilknytning vil bety mye fremover. Våre lokale avdelinger står klare til å levere de maskinene og det utstyret Mesta etterspør.

Terje Finnsås, avtaleansvarlig i Mesta, understreker viktigheten av Ramirent sin lokale tilknytning. – Ramirent er en av to leverandører vi har skrevet avtale med, og det var en forutsetning for oss å finne en leverandør som kan levere maskiner og utstyr i hele landet. Dessuten har Ramirent overbevist både med sin kompetanse og kapasitet.

Stolte over å bli valgt som leverandør til Mesta Avtalen med Mesta er en 3-årig rammeavtale og har et totalt potensiale på 24 millioner kroner. - Det er spennende å få lov til å bli en av to hovedleverandørene til Mesta, sier Olsen. Dette gir oss muligheten til å bli en større aktør innenfor vei og anlegg, som er et satsingsområde for oss. Mesta er en stor og profesjonell aktør, hvilket gjør at vi holder oss skjerpet i forhold til både service og leveranse.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

KAM, key account manager, rune martin, kontakt oss, ramirent
Rune Martin Olsen

Key Account Manager

Christina Niemi
Christina Niemi

Marketingsjef