Ramirent blir totalleverandør for NCC Building i Trøndelag19. mar 2018

NCC, Ramirent, totalleverandør

Ramirent og NCC i Trondheim signerte nylig en avtale som innebærer at utleieselskapet blir eneleverandør på utleieutstyr for NCC Building sine prosjekter i Trøndelag de neste to årene.

– Vi er veldig fornøyd med denne kontrakten, sier Kenneth Stallvik, salgssjef i Ramirent. – Man kan si at det er en forlengelse av den avtalen vi signerte i 2015, da vi leverte alt utstyr til fire store NCC prosjekter i regionen.

Første BIM i Trøndelag i så stor skala

Ramirent kom tidlig inn i det 14 000 kvadratmeter store kontorprosjektet Lyngården, som bygges av NCC, og vil bli det mest markante signalbygget langs omkjøringsaksen i Trondheim.

– Vi presenterte våre Total Solution-tjenester med VDC-løsninger (Virtual Design and Construction) og BIM (digital Bygnings Informasjons Modell). BIM er digitale bygningsinformasjonsmodeller, hvor alle fasiliteter kan tegnes inn og simuleres før byggingen starter. På den måten kan vi kartlegge behov og besørge at alle midlertidige installasjoner gjøres riktig første gangen. Dette er det første prosjektet i Trøndelag hvor en utleieaktør har brukt BIM i en slik stor skala, forklarer Stallvik.

Kenneth Stallvik, Salgssjef, Ramirent Midt, NCC

Kenneth Stallvik, Salgssjef Ramirent Region Midt

Fruktbart samarbeid

Lyngården-prosjektet i Trondheim har vært i støpeskjeen siden 2005, og nå er endelig prosjektet i gang. Bygget skal etter planen stå ferdig våren 2019.

– Ramirent har lagt mye arbeid i sin BIM-løsning for å komme oss i møte og resultatet er en løsning som har gjort prosjekteringen både enklere og mer effektiv, forteller Lennart Holmen, innkjøpsleder i NCC Building.

I følge Holmen var det et sterkt ønske fra prosjektorganisasjonen å inkludere VDC i samspillsfasen, også for riggplanlegging, og Ramirent var tidlig på banen for å presentere sin Total Solution-løsning. Løsningen ble vurdert som interessant, men grunnet manglende erfaring var det et behov for et pilotprosjekt. Ramirent investerte med sin kompetanse for å vise merverdien av VDC. I tillegg var erfaringene fra samarbeidet i de foregående prosjektene positive for begge parter.

– Ramirent har vist god gjennomføringsevne og vilje til å tilføre nye elementer, det var derfor naturlig for oss å videreføre samarbeidet ved å signere en ny avtale. Vi har hatt et godt samarbeid med Ramirent i lengre tid og vi kjenner hverandre godt. De har hele tiden vært gode til å tilrettelegge og de kjenner våre behov, samtidig som vi kjenner dem - kommunikasjonen fungerer utmerket, som har bidratt til en optimal leveranse, sier Lennart Holmen fornøyd.

NCC, Ramirent, Avtale

Lennart Holmen, Innkjøpsleder NCC


Fakta om Lyngården:

Beskrivelse: Kontorbygg Byggetid: sept. 2017 – 1. kvartal 2019

Kunde: KLP Næringsbygg Trondheim v/KLP Eiendom Størrelse: 14 000 kvadratmeter

Kontraktverdi: 205 millioner kroner, eks. mva. Arkitekt: PIR II AS


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kenneth Stallvik, salgssjef Ramirent

Email: kenneth.stallvik@ramirent.no

Tlf: 994 89 518

Lennart Holmen, innkjøpsleder NCC

Email: lennart.holmen@ncc.no

Tlf: 922 04 888

Kenneth, selger, kam
Kenneth Stallvik

Key Account Manager Windpower