Iverksatte tiltak i alle kundesentre for å unngå smittespredning25. mar 2020

Administrerende Direktør, Øyvind Emblem

I forbindelse med den ekstraordinære krisen som har rammet oss alle, har Ramirent iverksatt en rekke, forebyggende hygienetiltak. Dette for å sikre at kunder, ansatte, transportører og andre som håndterer maskiner og utstyr, skal kunne være trygge på at alt utstyr er rengjort i tråd med de offisielle hygieneanbefalinger og pålegg som til enhver tid foreligger.

Vi opprettholder normal operativ drift som betyr blant annet at alle våre kundesentrene fortsatt vil være åpne for å betjene våre kunder og underleverandører.

Ramirents kriseteam følger situasjonen tett, og tar den nye, utfordrende hverdagen på største alvor. For deg som kunde betyr dette at våre tiltak følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Vi har utarbeidet en oppdatert rengjøringsprosedyre for maskiner og utstyr, samt for kundemottak. Prosedyren er basert på FHI sine Råd til arbeidsplasser, samt Helsedirektoratets Råd til varehandel.

Dette innebærer blant annet at:

  • Berøringsflater på maskiner og utstyr rengjøres grundig før utlevering.

  • Berøringsflater i våre kundesentre rengjøres regelmessig.

  • Hygienerutiner gjennomgås jevnlig med alle våre ansatte.

  • Hånddesinfisering er tilgjengelig i våre kundesentre.

  • Vi har praktisk talt avviklet fysiske møter; vi gjennomfører møter digitalt.

  • Vi holder anbefalt avstand ved møte med kunden.

  • Vi håndhilser ikke.

Administrerende Direktør i Ramirent, Øyvind Emblem, håper med denne redegjørelsen at dette vil gi våre kunder og samarbeidspartnere trygghet for at vi tar situasjonen på alvor og har iverksatt de nødvendige tiltak. Dersom du skulle ha ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med din kontaktperson hos Ramirent.

Administrerende Direktør, Øyvind Emblem

Administrerende Direktør, Øyvind Emblem

Fredrik Brandal Ramirent
Fredrik Brandal

EVP Ramirent Norge (Administrerende direktør)