Gründer får med investortopp på gjenbruk av plast5. nov 2019

Jens Brustad, daglig leder og gründer i plast-selskapet Looping. (Foto: Per Thrana)

Utleieselskapet Ramirent sparer 10 tonn plast i året takket være en norsk gründer som har fått med seg investor Kim Wahl på laget

På Nesbru i Asker løftes brakkemoduler fra en byggeplass. I det brakkemodulen er i fri luft faller plastemballasjen ned på den åpne veggen. Kort tid etter er brakkemodulen plassert på traileren og er klar for flytting.

– På en brakkemodul har man en åpen vegg fordi man setter dem sammen som et byggesett. Når de fraktes må åpningen tildekkes, sier gründer Jens Brustad i Looping.

Selskapet produserer transportemballasje av gjenbruksplast i en fabrikk i Litauen.

– Emballasjen erstatter engangsplasten og kan brukes flere ganger. Vi bruker en bestemt type polypropylen. Det er en type plast som er sterk, kan benyttes mange ganger, er enkel å reparere og som er så godt som 100 prosent resirkulerbar, sier Brustad.

«Det er jo knallbra»

Han står sammen med administrerende direktør Øyvind Emblem i utleieselskapet Ramirent som eier brakkemodulene.

På Nesbru flyttes fem brakkemoduler. (Foto: Per Thrana)

På Nesbru flyttes fem brakkemoduler. (Foto: Per Thrana)

– Nå sparer vi både plast og tid. Før tildekket vi modulene med vanlig plast og kunne bruke mellom syv og åtte kilo plast per modul ved flytting. Ved bruk av denne gjenbruk-løsningen sparer vi rundt 10 tonn med plast hvert år. Det er jo knallbra. Samtidig sparer vi en time på rigging og nedrigging fordi systemet er enklere å bruke, sier Emblem.

Han leder den norske virksomheten i det finske Ramirent-konsernet. I Norge omsetter selskapet for 1,3 milliarder kroner og har 400 ansatte.

Ramirent har 7000 brakkemoduler til utleie i Norge hvorav mellom 1500 til 2000 flyttes hvert år.

Stor plastforbruker

Bygg- og anleggsbransjen er en stor plastforbruker.

– Tall for Europa viser at 40 prosent av plasten går til emballasje og underkant av 20 prosent står bygg og anleggsbransjen for, sier Guro Hauge, fagansvarlig bygg og materialer i miljøorganisasjonen Zero.

Ifølge Zero står plast for fem prosent av de fossile CO2-utslippene og skal ifølge organisasjonen tilsvare forbruk fra 800 millioner biler.

«Dersom vi ikke gjør noe med råstoffet til plastproduksjon og resirkulerer mer i fremtiden, vil omfanget øke til iallfall 15 prosent av det totale karbonbudsjettet i 2050», slår Zero fast om behovet for både fornybar og gjenvunnet plast.

Hauge mener at Looping har et spennende forretningskonsept som bidrar til at bruken av engangsplast går ned.

– Selskapet får redusert plastbruken betydelig bare ved innpakning av moduler, og har fått med seg kunder til tross for at det ikke finnes offentlige virkemidler for å stimulere til dette, sier Hauge.

Dobler omsetningen

Emballasje-gründeren har gjennom Ramirent fått innpass i det norske brakkemodul-markedet.

– Vi har nå avtale med fire av fem aktører som leier ut moduler til bygg- og anleggsbransjen, sier Brustad.

I fjor omsatte Looping for 2,5 millioner. – I år vil vi doble omsetningen. – Og hva er målet? – Det er 100 millioner i omsetning i 2025. – Er det realistisk? – Ja, bare markedet av moduler er ekstremt stort. Nå går vi inn i Sverige sammen med Ramirent. Det svenske brakkemodul-markedet er dobbelt så stort som det norske. Vi ser også på bruk av gjenbruksplast ved transport av prefabrikat, som vegger, tak og gulv, og er i kontakt med flere aktører som ønsker å erstatte engangsplast i transportemballasje med gjenbruksplast, sier Brustad.

Napp hos investor

Emballasje-gründeren har allerede fått napp hos investor Kim Wahl og hans familieeide selskap Strømstangen.

Kim Wahl toppet i fjor inntektstoppen i Norge med en milliard kroner i inntekt på selvangivelsen for 2017. I år er Wahl bokført med en inntekt på «beskjedne» 3,5 millioner kroner for fjoråret.

Investoren, som var med på å starte Industri Kapital på slutten av 1980-tallet og har etablert seks oppkjøpsfond med til sammen 46 milliarder kroner i kapital, satser på det lille firmaet Looping.

«Strømstangen gikk direkte inn med tre millioner kroner i emisjonen, i tillegg gikk to av oss ansatte inn gjennom våre private selskaper», skriver investeringsdirektør Klaus de Vibe i Strømstangen i en epost.

Han understreker at verdens plastforbruk øker drastisk, og er et av vår tids største miljøproblemer.

«Norsk næringsliv strever med å resirkulere den plasten som blir benyttet, men veldig få snakker om gjenbruk. Her har Looping utviklet en konkret og smart løsning innen transportemballasje», skriver de Vibe.

Han legger ikke skjul på at Looping er et lite selskap i dag.

«Men vi vurderer våre investeringer ut fra hvor store de kan bli i morgen....Vår ambisjon er å være en viktig partner i den videre utviklingen og bidra med den kapitalen som er nødvendig for at selskapet skal kunne ha en solid drift og samtidig oppfylle sitt vekstpotensial», skriver de Vibe.

Idé fra bilsetet

Looping-gründeren fikk ideen da han satt ved rattet.

– Jeg kjørte forbi en byggeplass og så to ting. Det var trevare og plast. Da tenkte jeg at jeg kunne lage en bedre emballasje som kunne gjenbrukes og som er enkel å håndtere, sier Brustad.

Les hele saken på DN.no

Les mer om Looping her

Christina Niemi
Christina Niemi

Marketingsjef