Fornøyde kvinner i Ramirent

  26. apr 2022

  Fornøyd kvinnelig ansatt i Ramirent Henriette Hall-Eriksen

  Norge er det eneste landet der kvinnelige ansatte i Ramirent er mer fornøyde med å jobbe i det internasjonale konsernet enn mennene. Det viser en undersøkelse som også slår fast at Ramirent Norge nå er sertifisert som «Great Place to Work».

  Ramirent, som er eid av Loxam-konsernet, er i dag en ledende leverandør av utleieutstyr til bygg og anlegg med totalt 3000 ansatte fordelt på ni land. I Norge har Ramirent 28 kundesentre og 400 ansatte hvorav 40 er kvinner.

  Sertifisert

  – Ramirent er jo en svært mannsdominert arbeidsplass også her i landet, men med så mange fornøyde kvinnelige ansatte så har nok vi i Ramirent Norge gjort en ekstra god jobb på dette området. Dette skal blant annet vårt eget kvinnenettverk ha en god del av æren for. I tillegg er jo selve sertifiseringen som «Great Place to Work» et håndfast bevis på at vi er attraktive som arbeidsplass blant både menn og kvinner og at de aller fleste som jobber her trives og utvikler seg, sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen i Ramirent Norge.

  Og HR-direktøren får støtte fra en av de mange fornøyde Ramirent-kvinnene; Cathrine Halvorsen(39), som jobber med fagsupport på hovedkontoret på Enebakk. 39-åringen kom til Ramirent for fem år siden fra stillingen som butikksjef i Varner-gruppen.

  Kan være meg selv 100%

  – Som nyansatt ble jeg svært godt mottatt og ivaretatt av mine nye kolleger. Underveis har jeg også fått tildelt mange nye oppgaver, blitt vist mye tillit og på denne måten utviklet meg faglig. Det er selvsagt veldig gledelig at så mange av oss få kvinnene her stortrives i Ramirent, og rent personlig så føler jeg at dette er en plass der man kan være seg selv 100 prosent, sier 39-åringen.

  – Arbeidsmiljøet er veldig godt, og det er veldig mange ansatte som også er sammen på fritiden. Og det at folk trives her viser jo det faktum at jeg fortsatt føler meg litt som nyansatt siden det er så få rundt meg som slutter i selskapet, smiler Cathrine.

  Fornøyd kvinnelig ansatt i Ramirent Cathrine Halvorsen

  FORNØYD ANSATT: – Dette er en arbeidsplass der man kan være seg selv 100 prosent, sier Cathrine Halvorsen som jobber med fagsupport på hovedkontoret på Enebakk. 39-åringen kom til selskapet for fem år siden fra stillingen som butikksjef i Varner-gruppen.

  Bra for rekruteringen

  – I Ramirent Norge har vi jo som mål at alle skal ha en meningsfull jobb og en mulighet til å utvikle seg. Vi ønsker at de ansatte skal stå for våre verdier som er «Smidig Service med et Smil» og ellers oppleve et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med fokus på ærlighet og redelighet. Og hovedformålet med å delta i denne undersøkelsen er jo nettopp å få vite om vi når våre målsetninger og finne ut hvordan folk har det og hvordan vi kan forbedre oss, forklarer HR-direktør Henriette Hall-Eriksen som opplyser at undersøkelsen er gjennomført i alle ni land der Ramirent er representert.

  – Når det gjelder «Great Place to Work»-undersøkelsen ellers så er det mye bra resultater, og det er jo veldig gledelig at 79 prosent sier at «de er stolte av å jobbe her og at det er et flott sted å jobbe». At de aller fleste er veldig stolte av å jobbe her er svært viktig både med tanke på å beholde all den gode kompetansen samt for å gjøre oss attraktive på arbeidsmarkedet. Det er også svært gledelig at 77 prosent er motiverte til å strekke seg langt, gjøre det lille ekstra og yte service med et smil, sier HR-direktøren.

  Mangfold og rettferdighet

  – Og i tillegg til den store andelen kvinner som er fornøyd med å jobbe her så må vi jo også trekke fram at 87 prosent av de spurte sier at de føler seg rettferdig behandlet uavhengig av kjønn, at hele 94 prosent sier de blir rettferdig behandlet uavhengig av seksuell orientering og at 91 prosent føler seg rettferdig behandlet uavhengig av etnisk opprinnelse. Veldig gledelige tall da dette med mangfold på arbeidsplassene er noe vi har jobbet mye med i Ramirent, sier Hall-Eriksen som legger til at undersøkelsen også avdekker en del utfordringer som Ramirent Norge nå må ta tak i .

  – Vi har jo fortsatt en vei å gå i forhold til å involvere sterkere alle ansatte og de som som sitter nærmest de ulike løsningene. Og da handler det også om å bedre internkommunikasjonen slik at vi når ut til alle med budskapet vi ønsker å formidle. I tillegg til undersøkelsen så har vi blant annet nylig gjennomført workshoper i alle våre regioner og «huber». Rapporter fra disse workshopene blir nå gjennomgått med tanke på å kartlegge hva som er forbedringspotensiale og hva vi kan gjøre noe med, sier Ramirents HR-direktør.

  Fornøyde menn i Ramirent

  «GREAT PLACE TO WORK»: – Sertifiseringen som «Great Place to Work» er et håndfast bevis på at vi er attraktive som arbeidsplass blant både menn og kvinner og at de aller fleste som jobber her trives og utvikler seg, sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen i Ramirent Norge.

  Dette er Great Place to Work

  Det å være "Great Place to Work»-sertifisert betyr at bedriften har fått en uavhengig dokumentasjon på at organisasjonen oppleves som en god arbeidsplass av de som jobber der. Sertifiseringen gis av organisasjonen Great Place to Work® som gjennomfører en undersøkelse som måler tillit i organisasjonen.

  Ambisjonen bak undersøkelsen er å skape gode og bærekraftige arbeidsplasser som igjen fører til lønnsomhet. For å oppnå sertifisering må 90 prosent av de ansatte ha besvart Trust Index™ og organisasjonen må oppnå en score på minimum 70 prosent. Det er første gang Ramirent Norge er med i undersøkelsen, og den nye sertifiseringen har en gyldighet på ett år og fornyes årlig gjennom ny måling.

  Ramirent har fornøyde kvinnelige ansatte

  HR-DIREKTØR: – Ramirent er jo en svært mannsdominert arbeidsplass også her i landet, men med så mange fornøyde kvinnelige ansatte så har nok vi i Ramirent Norge gjort en ekstra god jobb på dette området, sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen.

  Kontaktperson:

  HR-direktør i Ramirent Norge: Henriette Hall-Eriksen- 907 32 737

  Christina Niemi
  Christina Niemi

  Marketingsjef