Samfunnsansvar

samfunnsansvar, ramirent

I Ramirent er vi stolte av å ta ansvar for samfunnet og miljøet vi opererer i. Vi tror på å gjøre en positiv forskjell, ikke bare gjennom våre tjenester, men også gjennom vårt engasjement for bærekraft, samfunnsansvar og etisk forretningspraksis.

På denne siden finner du en samling av viktige dokumenter som representerer vårt kontinuerlige arbeid med samfunnsansvar. Her kan du utforske vår bærekraftsrapport (CSR), våre planer for reduksjon av miljøpåvirkning, og andre sentrale dokumenter som viser vår innsats for å være en ansvarlig aktør i samfunnet.

Vi inviterer deg til å utforske våre initiativer, våre mål og vårt engasjement for en bedre fremtid. Sammen kan vi bygge et bærekraftig samfunn og en mer ansvarlig virksomhet. Takk for at du er en del av vår reise mot en mer bærekraftig fremtid.


Bærekraftsrapport

CSR, bærekraftsrapport, ramirent

Året 2022 markerer en ny milepæl i Ramirents engasjement for samfunnsansvar og bærekraft. Vi er stolte av å presentere vår årlige CSR-rapport, som gir deg innsikt i våre innsatsområder, prestasjoner og initiativer innenfor samfunnsansvar.

I denne rapporten tar vi deg med på en reise gjennom vårt arbeid med å redusere vår miljøpåvirkning, fremme etisk forretningspraksis, styrke samfunnene vi opererer i, og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi deler våre suksesser, våre utfordringer og våre ambisjoner for fremtiden.

Som en ledende aktør innen utleiebransjen, tar vi vårt ansvar på alvor. Gjennom åpenhet, målrettet innsats og samarbeid med våre interessenter, jobber vi kontinuerlig for å forbedre vår innvirkning på planeten og samfunnet. Vi oppfordrer deg til å utforske rapporten for å lære mer om vårt samfunnsansvar og hvordan vi streber etter å være en positiv kraft for forandring. Sammen kan vi bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Bærekraftsrapport 2022


CO2-reduksjonsplan

co2, reduksjon, samfunnsansvar

Ramirent har forpliktet seg til en ambisiøs CO2-reduksjonsplan, med mål om å redusere våre CO2-utslipp med 10 000 tonn innen 2030. Vi tar ansvar for vårt klimaavtrykk, og har identifisert flere områder for forbedring gjennom en omfattende CO2-rapport.

Vår plan tar en helhetlig tilnærming, og inkluderer tiltak innen utstyr, transport, energiforbruk og ressursutnyttelse. Vi er forpliktet til å investere i teknologi og innovasjon, og vi ønsker å samarbeide med våre partnere for å nå våre mål. Vi vil med dette ta ansvar for både direkte og indirekte utslipp, og skal jobbe for å redusere disse gjennom et utvidet og forsterket samarbeid og en rekke tiltak.
Vi er overbevist om at vi gjennom dedikasjon, samarbeid og innovasjon, sammen kan redusere det totale utslippet betydelig.

TA MEG TIL REDUKSJONSPLANEN!


Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Lars Morten Rostad Ramirent
Lars-Morten Rostad

Leder for HMS- og Bærekraft