Rapporter en forseelse

rapporter en forseelse

SpeakUp line

I Ramirent er vi forpliktet til å følge våre etiske retningslinjer. Dersom du har bekymringer om faktiske eller mistenkte forseelser, oppfordres det til å melde bekymringen umiddelbart. Ved å gjøre dette har Ramirent muligheten til å iverksette nødvendige tiltak for å rette opp situasjonen og forhindre at den skjer igjen.

Ramirent har satt opp rapporteringssystem SpeakUp som kan brukes til å rapportere forseelse anonymt eller konfidensielt. Rapporten vil umiddelbart bli videresendt til Ramirent Group internrevisjon.

Vi oppmuntrer deg til å oppgi navnet ditt og kontaktinformasjon i rapporten. Uansett om du velger å gjøre det eller ikke, ber vi om at du oppretter en sikker postkasse. Postkassen gjør at vi kan gi deg tilbakemelding om hvordan situasjonen ble løst og stille ytterligere spørsmål som hjelper oss med undersøkelsen.

Du finner mer informasjon i FAQ på SpeakUp-tjenesten.

SpeakUp - Rapporter forseelse