Ramirent's CO2-reduksjonsplan

Co2 reduksjonsplan, karbonavtrykk, bærekraft, miljø

Ramirent har forpliktet seg til en ambisiøs CO2-reduksjonsplan, med mål om å redusere våre CO2-utslipp med 10 000 tonn innen 2030. Vi tar ansvar for vårt klimaavtrykk, og har identifisert flere områder for forbedring gjennom en omfattende CO2-rapport.

Vår plan tar en helhetlig tilnærming, og inkluderer tiltak innen utstyr, transport, energiforbruk og ressursutnyttelse. Vi er forpliktet til å investere i teknologi og innovasjon, og vi ønsker å samarbeide med våre partnere for å nå våre mål. Vi vil med dette ta ansvar for både direkte og indirekte utslipp, og skal jobbe for å redusere disse gjennom et utvidet og forsterket samarbeid og en rekke tiltak.
Vi er overbevist om at vi gjennom dedikasjon, samarbeid og innovasjon, sammen kan redusere det totale utslippet betydelig.

co2 rapport
Les vår reduksjonsplan her!