Personvernerklæring for jobbsøkere

  søk jobb hos ramirent

  Denne personvernerklæringen, heretter "Erklæringen", informerer deg om hvordan Ramirent samler inn, bruker eller deler dine personopplysninger i forbindelse med din jobbsøknad og rekrutteringsprosessen hos Ramirent.

  1. Behandlingsansvarlig

  Behandlingsansvarlig i henhold til gjeldende personopplysningslov er Ramirent (heretter omtalt som "Ramirent", "vi", "oss" eller "vår"). Ramirent er ansvarlig for å sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne Erklæringen og gjeldende personvernlovgivning.


  Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig:

  Ramirent Organisasjonsnummer: 984820011

  Adresse: Hvamsvingen 20, 2013 Skjetten

  Telefon: 98709890


  2. Innsamling av personopplysninger

  Vi kan samle inn personopplysninger om deg på ulike måter. Først og fremst innhenter vi personopplysninger direkte fra deg. Når det er tillatt etter gjeldende lovgivning, kan vi også innhente personopplysninger fra andre kilder, som for eksempel offentlig tilgjengelige databaser.

  Vi samler inn personopplysninger om søkere som er nødvendige for å administrere jobbsøknaden og rekrutteringsprosessen, som for eksempel: - grunnleggende personopplysninger som navn, hjemmeadresse, e-postadresse og telefonnummer; - opplysninger fra jobbsøknaden din, for eksempel informasjon om din utdanning, tidligere arbeidserfaring, kvalifikasjoner, språkkunnskaper og referanser; - opplysninger innhentet og behandlet i løpet av rekrutteringsprosessen, for eksempel informasjon om fremdriften i rekrutteringsprosessen, notater om søknaden din og eventuelle intervjuer og informasjon vedrørende eventuelle ferdighetsprøver; og - opplysninger om utdannelse, samt kredittsjekk og politiattest der det er aktuelt.

  3. Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

  Vi behandler søkeres personopplysninger for å administrere rekrutteringsprosessen, herunder behandle jobbsøknader, informere søkere om fremdriften i rekrutteringen og arrangere intervjuer. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av søkernes personopplysninger er å gjennomføre tiltak med henblikk på å inngå en arbeidsavtale, som følge av din innsendelse av jobbsøknad.

  4. Overføring og utleveringer av personopplysninger

  Vi kan utlevere personopplysningene dine til andre selskaper innen Ramirentkonsernet. Personopplysningene dine kan også bli behandlet av et annet selskap i Ramirentkonsert på vegne av oss. Grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å overføre personopplysninger innen Ramirentkonsernet for interne administrative formål, som for eksempel bruk av sentraliserte rekrutteringssystemer.

  Vi kan utlevere personopplysninger til tredjeparter: - når det er tillatt eller påkrevd ved lov; - når våre tiltrodde tjenesteleverandører leverer tjenester til oss, på vegne av oss og i henhold til våre instruksjoner (for eksempel outsourcet rekruttering og ferdighetsprøver). Vi kontrollerer disse leverandørene og er til enhver tid ansvarlige for slikes bruk av dine personopplysninger; - dersom vi er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av alle eller deler av våre aktiva; og - når vi i god tro mener at utlevering er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din eller andres sikkerhet, undersøke svindel, eller svare på en forespørsel fra myndighetene.

  5. Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

  Som hovedregel overfører vi ikke personopplysningene dine utenfor EU eller EØS.

  6. Lagring av personopplysninger

  Personopplysningene dine vil kun bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som redegjort for i denne Erklæringen.

  De fleste av personopplysningene dine lagres så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Noen personopplysninger kan bli lagret også etter at rekrutteringsprosessen er over dersom det er påkrevd eller tillatt etter gjeldende lovgivning. Når fortsatt lagring av personopplysningene dine ikke lenger er påkrevd ved lov eller rettigheter eller forpliktelser for noen av partene, sletter vi personopplysningene dine. Du kan samtykke til at Ramirent fortsetter å lagre personopplysningene dine etter rekrutteringsprosessen er over, for eksempel for å kunne kontakte deg om fremtidige ledige stillinger.

  7. Dine rettigheter

  Du har rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg. Du kan når som helst be om innsyn i personopplysninger som behandles om deg, eller anmode oss om å rette, oppdatere, endre eller slette personopplysningene dine. Vær imidlertid oppmerksom på at visse opplysninger er strengt nødvendige for å oppfylle formålene fastsatt i denne Erklæringen, og kan også være påkrevd ved lov. Slike personopplysninger kan dermed ikke slettes.

  Du har rett til å motsette deg visse typer behandling. I den grad det følger av gjeldende personopplysningslov har du rett til å begrense behandlingen av opplysninger.

  Du har rett til dataportabilitet, det vil si rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, allment brukt maskinlesbart format og overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig, i den grad det følger av gjeldende lov.

  Ovennevnte forespørsler kan sendes til oss ved å benytte kontaktinformasjonen i punkt 1.

  Dersom du mener det er et problem med måten vi behandler personopplysningene dine på, har du rett til å sende inn en klage til din nasjonale tilsynsmyndighet i EU/EØS. I Norge er Datatilsynet tilsynsmyndighet. Du kan finne kontaktinformasjon til Datatilsynet her: datatilsynet.no/hvordan kan jeg klage til datatilsynet

  8. Sikkerhet

  Vi har gjennomført nødvendige sikkerhetstiltak (herunder fysiske, elektroniske og administrative) for å beskytte personopplysningene dine fra tap, ødeleggelse, misbruk og uautorisert tilgang eller utlevering. For eksempel begrenser vil tilgangen til personopplysninger til autoriserte ansatte og leverandører som trenger informasjonen i forbindelse med deres arbeidsoppgaver.

  Vær oppmerksom på at ingen sikkerhetssystem kan forhindre alle tenkelige sikkerhetsbrudd, selv om vi bestreber å opprettholde nødvendig sikkerhetsnivå for personopplysninger.

  9. Endringer i denne erklæringen

  Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i denne Erklæringen. Dersom vi gjør endringer i Erklæringen vil vi gi deg beskjed på vår nettside, hvor du også vil finne den nyeste versjonen av denne Erklæringen.

  10. Kontakt oss

  Dersom du har spørsmål vedørende denne Erklæringen eller personopplysningene som behandles om deg, vennligst kontakt oss.


  Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig:

  Ramirent Organisasjonsnummer: 984820011

  Adresse: Hvamsvingen 20, 2013 Skjetten

  Telefon: 98709890


  Ramirent, jobbe i ramirent, karriere, personvernerklæring