Jobbe i Ramirent

Våre mest verdifulle maskiner er våre ansatte Våre verdier er Smidig service med et smil og vi ønsker å gi en uslåelig kundeservice innen utleie av maskiner og utstyr. Det er gjennom deres kunnskap og erfaring at vi kan tilby effektive og bærekraftige løsninger for våre kunder og for samfunnet. Vil du jobbe med å betjene bygg- og anleggsbransen med markedets mest moderne og beste produkter? Liker du å møte kunder i deres hverdag? I Ramirent jobber vi med salg, service og vedlikehold - og mye, mye mer over hele landet. Med seksti års erfaring er hensikten å bygge videre på Ramirents sterke kultur, og vokse som en kunnskapsbedrift som bidrar til utvikling av utleiebransjen. Det er derfor viktig for oss at alle våre ansatte skal ha en meningsfull jobb, og en mulighet til å utvikle seg. Ramirent jobber målrettet med opplæring og utvikling for de ansatte.

karriere i bygg og anlegg

En ledende utleieleverandør

Ramirent har 3000 ansatte i 9 land i Norden, Sentral- og Øst-Europa, og er eid av Loxam som er det tredje største maskinutleie selskap i verden. I 2021 hadde Loxam konsernet til sammen over 11050 ansatte, og en totalomsetning på 2 milliarder Euro. I Norge hadde Ramirent en omsetning på 1,1 milliarder NOK i 2021, over 400 ansatte og vi kundesentre i hele Norge fra Kristiansand i sør opp til Alta i nord. Ramirent er en ledende leverandør av utleieutstyr til bygg, anlegg og andre industrier. Ved å kombinere vår service og kompetanse med høy kvalitet på utstyret, kan vi jobbe som en samarbeidspartner og bidrar til at kundenes prosjekter holder fremdriftsplanen. Med seksti års erfaring er hensikten å bygge videre på Ramirents sterke kultur, og vokse som en kunnskapsbedrift. Ramirent har ambisjoner om å bli den mest progressive og kunnskapsdrevene utleieleverandøren i Europa.

Vår hverdag i Ramirent

I Ramirent har vi medarbeidere innen mange ulike yrkesgrupper som for eksempel HR, økonomi, mekaniker, prosjektledelse og salg- og servicemedarbeidere.

Kunnskap og kompetanse er ett av våre sterkeste produkter, i tillegg til å leie ut maskiner og utstyr. Vi gir kundene tilgang til vår kunnskap og erfaring, hver gang de skal leie utstyr. Våre kunder bistås gjennom hele prosjektet – fra planlegging og prosjektering, til avslutning og nedrigging.

I Ramirent har vi også god erfaring med å la ansatte få hospitere i ulike avdelinger. Det gir både en større forståelse for hvordan organisasjonen henger sammen, og åpner øynene for hvilke muligheter som finnes i firmaet. Jeg tror dette er en kjempeviktig del av arbeidet vi gjør med å få de ansatte til å bli værende hos oss, sier Cathrine Halvorsen, HMS- og opplæringskoordinator i Ramirent.

Mangfold på arbeidsplassen er et samfunnsansvar – men det gir også merverdi på jobb!

Ramirent setter mangfold høyt på agendaen. «Alle skal være fornøyde på jobb – uavhengig av kjønn, seksuell orientering, eller etnisk bakgrunn.

Å finne styrke og merverdi i mangfold har stort fokus hos Ramirent. Blant annet har vi et etablert kvinnenettverk, og ledergruppen i bedriften består av 50 prosent kvinner.

Hos Ramirent kan du får være deg selv - akkurat som du er!

Ramirent har inkludering og mangfold høyt på agendaen, og våre ansatte skal gjenspeile Norges befolkning. Ramirent legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Nyutdannet i Ramirent

I Ramirent ser vi på deg som nyutdannet som en viktig ressurs. Vi mener at rekruttering av nyutdannede med påfølgende systematisk kompetanseutvikling, vil gi oss styrke og vekst for fremtiden.

I Ramirent skal alle ha en meningsfull jobb, og en mulighet til å utvikle seg. Ramirent jobber målrettet med opplæring og utvikling for de ansatte. Det gjennomføres lederutviklingskurs, våre selgere er kontinuerlig med på å utvikle selskapets salgsstrategi og Ramirentskolen ivaretar opplæring i bruk av utstyr og riktig fokus på HMS.

Se alle våre ledige stillinger her