Sikkerhet og HMS

hms byggebransjen

Byggeplassen kan være en av Norges farligste arbeidsplasser, men ved å ta enkle forhåndsregler kan du minimere risikoen for skader og ulykker. I Ramirent tar vi HMS på alvor, og vi vil bistå byggebransjen med å oppnå høyest mulig fokus på sikkerhet på byggeplassen.

Alle ansatte skal ta ansvar for seg selv, kollegaer og andre når de utfører arbeidsoppgaver i bedriften og ute hos våre kunder. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre arbeidsmiljøet, arbeidsorganisasjonen, fremme aktiv deltakelse blant ansatte og styrke faglig og personlig utvikling. Dette sikrer at du skal være trygg på at vi tar HMS på alvor i vårt arbeid for deg som kunde.

Ramirent er en stor og seriøs aktør som deler 0-visjonen med resten av næringen. For å være en aktiv bidragsyter i jakten på 0-visjonen er vi med som stifter av Samarbeid for Sikkerhet i Bygg & Anlegg (Sfs BA). Visjonen til stiftelsen er en skadefri bygg- og anleggsnæring hvor strategien er samarbeid.

Vi ønsker å være i front og vise vei for resten av utleiebransjen, og delta sammen med de største aktørene i vår bransje for å skape en skadefri bygg- og anleggsnæring.

hms og sikkerhet

Kvalitetssystem / Helse, Miljø og Sikkerhet

Kvalitet

For å kunne ivareta og dokumentere krav fra samfunn, myndigheter, kunder og oss selv til sikkerhet, arbeidsmiljø og kvalitet har vi en overordnet kvalitetsplan. Kvalitetsplanen er styringssystemet i Ramirent og et verktøy for å holde orden på de rutiner som lovverket, interne bestemmelser og myndighetene krever.

Ramirent kvalitetssystem skal sikre at planlegging, utføring, kontroller og oppfølging av virksomheten skjer etter krav fra myndigheter, kunder og oss selv. Systemet er styrende for det praktiske og forebyggende arbeide i Ramirent.

Ramirents kvalitetssikringssystem bygger på NS ISO 9001 og er bygd opp med kvalitetsplan, håndbøker og rutiner, og dokumentasjon for internkontroll.

Kvalitetsplan

For å ivareta og dokumentere de krav lovverket med forskrifter, kunder og Ramirent selv stiller til sikkerhet, arbeidsmiljø og kvalitet, er det utarbeidet en overordnet kvalitetsplan. I kvalitetsplanen er ansvaret for de forskjellige aktivitetene fordelt og nødvendig dokumentasjon er angitt. Hver avdeling skal selv supplere med ansvarsfordeling på lokalt nivå.

  • Er en del av det totale styringssystemet i Ramirent

  • Er et verktøy for å holde orden på de rutiner som lovverket, interne bestemmelser og myndighetene krever

  • Justeres med nye rutiner, instrukser, bestemmelser og skjemaer etter behov

Internkontrollsystem

Internkontrollsystemet inngår i kvalitetsplanen og er planen for HMS-aktivitetene. Kvalitetsplanen har prosedyrer og skjema som er nødvendige for å følge myndighetens krav og forventninger til helse, miljø og sikkerhet og Ramirents egne krav og forventninger.

Oppdatering av systemet

Vi utfører interne kontroller av et utvalg avdelinger hvert år. Organisering, lovverk, opplæring, rapportering, avviksbehandling, innkjøp (ivaretakelse av HMS-ved innkjøp av utstyr, varer og tjenester, maskiner, kjemikalier, service)

sikkerhet, hms, ramirent, utleie

Ta kontakt med ditt lokale kundesenter her!