Velg land Kundeportalen
Forside    Kurs    Våre kurs    Montering stillas, over 9 m

Montering av stillas over 9 meter

Dokumentert opplæring for montører
«Forskrift om arbeid i høyden», §17-4 setter krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas fra 9 meter.Kursinnhold:
• Faremomenter, og derigjennom sikkerheten ved montering, demontering og endringer
• Forståelse av planer og monteringsveiledninger for det aktuelle stillaset
• Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
• Kontroll av stillaset og vurdering av stillasmateriellets tilstand for utsortering/kassering
• Sikkerhetstiltak i forbindelse med risiko som kan virke negativt for sikkerhet for stillaset
• Forståelse av sikkerhetsmessig og planlagt montering av kompliserte stillaskonstruksjoner som krever særskilt styrke- og stabilitetsberegning


Målgruppe: 

Alle som skal montere stillas fra 9 meter

Målsetting:
• Økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas
• Belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene
• Legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass

Varighet: 

Teori: 36 timer 
Praksis: 72 timer 
Praksisen kan utføres i egen bedrift, men må da attesteres av kvalifisert person som er godkjent stillasmontørKurset avholdes med et minimum på 10 deltakere. Det er nødvendig for alle stillasmontører som skal sette opp et stillas på over 2 meter å gjennomføre et fallsikringskurs.

Vi viser til vår kursplan for mer informasjon om dette.

Dette kurset kan holdes på engelsk

Gå til kurskalender for påmelding»

Vi bruker cookies for at Ramirent skal gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å bruke vår nettside samtykker du til vår bruk av cookies. Les mer.
Ok