Truckførerkurs

truckførerkurs, ramirentskolen, ramirent

Målsetting

Målet med et truckførerkurs er å gi deltakerne kompetanse og ferdigheter til å kjøre truck sikkert og effektivt, i henhold til gjeldende lover og regler. Kurset skal også bidra til å redusere risikoen for ulykker og skader på arbeidsplassen, samt øke produktiviteten ved å øke deltagernes kompetanse i å håndtere last og utføre ulike typer oppdrag med trucken. Etter kurset får du truckførerbevis for småtrucker med løftekapasitet til og med 10 tonn.

Kursinnhold

  • Relevante lover, regler og forskrifter

  • Trafikk og sikkerhetsbestemmelser

  • Kjøreinstruks

  • Oppbygging, konstruksjon og virkemåte

  • Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk

  • Praktisk bruk

Varighet

Teori: 22 timer Praksis: 20 timer

Dette kurset kan holdes på engelsk.

Sertifisert opplæring

"Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.


Påmelding truckførerkurs