Teleskoptruck kurs

Teleskoptruck, kurs, ramirentskolen

Målsettning

Målet med et teleskoptruckkurs er å lære deltakerne å bruke en teleskoptruck på en sikker og effektiv måte. Kurset inneholder teori om truckens konstruksjon og funksjoner, sikkerhetsprosedyrer, og praktisk trening i å betjene trucken. Målet er å sikre at deltakerne kan betjene trucken i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og at de kan gjøre dette på en sikker og effektiv måte. Endt kurs gir Teleskoptruckbevis i klasse C1 eller C2.

Påkrevd forhåndsopplæring er en av følgende

  • Truckførerbevis inkl. kl. T4 – Motvektstruck og terrenggående truck

  • Masseforflytningmaskinførerbevis

  • Kranførerbevis for lastebilkran G8 (Krever ekstra praksis) Dokumentasjon sendes med ved påmelding

Utstyr som blir gjennomgått

Klasse C1 – teleskoptruck med fast tårn eller Klasse C2 – teleskoptruck med svingbart tårn. Hvilket utstyr som skal gjennomgås, avklares med deltakerne i forkant av kurset. Det er mulig å få gjennomgang av begge klassene, men det vil da bli et forlenget kurs.

Varighet

Teori: 6 timer Praksis: 3 timer

Dette kurset kan holdes på engelsk.

Teleskoptruck, C1, kurs, Ramirentskolen

Sertifisert opplæring:

"Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.


Påmelding til teleskoptruck kurs C1 og C2

Se vår kurskalender