Redning og evakuering

Reddning og evakuering, kurs, ramirentskolen

Målsettning

Kunnskap om riktig valg og sikker bruk av redning og evakueringsutstyr forbundet med arbeid i høyder. Gjøre brukeren kjent med de forskjellig systemene, deres bruksområder og begrensninger. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Kursinnhold

  • Relevante forskrifter

  • Fallkrefter

  • Riktig valg og bruk av redning og evakueringsutstyr

  • Oppbevaring vedlikehold og kontroll

  • Redningsplan

  • Praktiske øvelser i redning og evakuering

Målgruppe

Deg som skal lære å bruke redning og evakueringsutstyr relatert til arbeid i høyder. Det tilbys opplæring innenfor alle brukergrupper som er landbaserte. Telemontører, kraftmontører, bygg og anlegg, industri, vindkraft, vann og avløp, m.m.

Vi holder arbeid i høyden kurs med følgende metoder og utstyr:

  • Manuelle taubaserte systemer. Eks. Petzl ID, DBI SALA RollGliss R250.

Varighet

Fra 4 timer. Utstyret det er ønsket opplæring på vil i stor grad bestemme kursets varighet. – Teori og praktisk trening på bruk av aktuelt utstyr og riktig bruk.

Dette kurset kan holdes på engelsk.

Kurs, ramirentskolen, redningskurs, klatrekurs, ramirent

Krav til arbeidsgiver i forbindelse med opplæring

"Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse" § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

Forskrift om utførelse av arbeid

"Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.Se vår kurskalender