Montering av stillas opp til 5 meter

  Montering av stillas, stillaskurs, ramirentskolen

  Målsettning

  - Økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas - Belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene - Legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass

  Kursinnhold

  • Faremomenter, og derigjennom sikkerhet ved montering, demontering og endring

  • Forståelse av planer og monteringsveiledninger for det aktuelle stillaset

  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander

  • Kontroll av stillaset og vurdering av stillasmateriellets tilstand for utsortering/kassering

  • Sikkerhetstiltak i forbindelse med risiko som kan virke negativt for sikkerhet for stillaset

  Målgruppe

  Alle som skal montere systemstillas etter standard oppsett opp til 5 meter.

  Varighet

  • En dag med teori: 7,5 timer

  • En dag med praksisopplæring: 7,5 timer

  Praksisen kan utføres etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med kurset, eller i forbindelse med jobb. I dette tilfellet må det dokumenteres av kvalifisert person som er godkjent stillasmontør.

  Dette kurset kan holdes på engelsk.

  stillas, montering, ramirent

  Dokumentert opplæring

  "Forskrift om utførelse om arbeid" §17-2 setter krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av systemstillas etter standard oppsett opp til 5 meter.


  Påmelding til kurs i montering av stillas opp til 5 meter - Teori