Montering av stillas opp til 9 meter

Montering av stillas opp til 9 meter, kurs, Ramirentskolen

Målsettning

- Økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas - Belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene - Legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass

Kursinnhold

  • Faremomenter, og derigjennom sikkerheten ved montering, demontering og endringer

  • Forståelse av planer og monteringsveiledninger for det aktuelle stillaset

  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander

  • Kontroll av stillaset og vurdering av stillasmateriellets tilstand for utsortering/kassering

  • Sikkerhetstiltak i forbindelse med risiko som kan virke negativt for sikkerhet for stillaset

Målgruppe

Stillaskurs for alle som skal montere systemstillas etter standard oppsett opp til 9 meter.

Varighet

  • To dager teoretisk kurs: 15 timer

  • To dager praksisopplæring: 15 timer

Praksisen kan utføres etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med kurset, eller i forbindelse med jobb. I dette tilfellet må det dokumenteres av kvalifisert person som er godkjent stillasmontør. Kurset avholdes med et minimum på 10 deltakere.

Det er nødvendig for alle stillasmontører som skal sette opp et stillas på over 2 meter å gjennomføre et fallsikringskurs. Vi viser til vår kursplan for mer informasjon om dette.

Dette kurset kan holdes på engelsk.


Påmelding til montering av stillas opp til 9 meter