Fallsikring - 4 timer

fallsikring, kurs, ramirentskolen

Målsetting for kurset

Kunnskap om riktig valg og sikker bruk av fallsikringsutstyr. Gjøre brukeren kjent med de forskjellig systemene, deres bruksområder og begrensninger. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Kursinnhold

  • Relevante forskrifter

  • Fallkrefter

  • Riktig valg og bruk av Fallsikringsutstyr

  • Valg av metode

  • Krav til forankring

  • Oppbevaring vedlikehold og kontroll

  • Redningsplan

Målgruppe

Deg som skal benytte Fallsikringsutstyr en gang imellom eller ledere/innkjøpere som trenger mer kunnskap om riktig valg og bruk.

Varighet

4 timer – Teori og praktisk demo av aktuelt utstyr og riktig bruk. Tilpasset den enkelte bransje/bedrift.

Dette kurset kan holdes på engelsk.

fallsikring, kurs, ramirentskole, opplæring

Dokumentert opplæring

"Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse" § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

Forskrift om utførelse av arbeid

"Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.


Påmelding fallsikring - 4 timer

Se vår kurskalender