Velg land Kundeportalen
Forside    Om oss    Kvalitet/HMS    KS/HMS-system

KS/HMS-system

 

Ramirent kvalitetssystem skal sikre at planlegging, utføring, kontroller og oppfølging av virksomheten skjer etter krav fra myndigheter, kunder og oss selv. Systemet er styrende for det praktiske og forebyggende arbeide i Ramirent.
Ramirents kvalitetssikringssystem bygger på NS ISO 9001 og er bygd opp med kvalitetsplan, håndbøker og rutiner, og dokumentasjon for internkontroll. 

Kvalitetsplan

For å ivareta og dokumentere de krav lovverket med forskrifter, kunder og Ramirent selv stiller til sikkerhet, arbeidsmiljø og kvalitet, er det utarbeidet en overordnet kvalitetsplan.
I kvalitetsplanen er ansvaret for de forskjellige aktivitetene fordelt og nødvendig dokumentasjon er angitt. Hver avdeling skal selv supplere med ansvarsfordeling på lokalt nivå.

Kvalitetsplanen

  • er en del av det totale styringssystemet i Ramirent
  • er et verktøy for å holde orden på de rutiner som lovverket, interne bestemmelser og myndighetene krever
  • justeres med nye rutiner, instrukser, bestemmelser og skjemaer etter behov

Internkontrollsystem

Internkontrollsystemet inngår i kvalitetsplanen og er planen for HMS-aktivitetene.
Kvalitetsplanen har prosedyrer og skjema som er nødvendige for å følge myndighetens krav og forventninger til helse, miljø og sikkerhet og Ramirents egne krav og forventninger.

Oppdatering av systemet

Vi utfører interne kontroller av et utvalg avdelinger hvert år.
Organisering, lovverk, opplæring, rapportering, avviksbehandling, innkjøp (ivaretakelse av HMS-ved innkjøp av utstyr, varer og tjenester, maskiner, kjemikalier, service)

Vi bruker cookies for at Ramirent skal gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å bruke vår nettside samtykker du til vår bruk av cookies. Les mer.
Ok