Velg land
Forside    Forbehold

Forbehold

VENNLIGST LES DISSE BETINGELSENE NØYE FØR DU TAR I BRUK VÅRE HJEMMESIDER.

Ved tilgang til, og bruk av Ramirent sin hjemmeside, gir du ditt samtykke til følgende betingelser og forbehold. Dersom du ikke samtykker til disse betingelsene og forbeholdene, ber vi deg vennligst ikke benytte deg av sidene.

Innholdet på websidene eies i sin helhet av Ramirent. De rettigheter som ikke tydelig er oppfylt her, er reservert. Enkelte dokumenter på våre hjemmesider kan inneholde tilleggsbetingelser.

Gjengivelse, flytting, distribuering eller lagring av alt eller deler av innholdet i noen som helst form uten skriftlig tillatelse fra Ramirent, er forbudt. Det er tillatt å lagre eller skrive ut kopier av utdrag fra disse sidene dersom det er til personlig, ukommersielt bruk og i full overensstemmelse med disse betingelsene. Begrensning eller endring av innholdet eller bruk av innholdet med andre formål er forbudt. Bruk av pressemeldinger og andre dokumenter klassifisert som offentlig, og er tillatt i offentlig kommunikasjon dersom informasjonskilden nevnes ved navn.

For enkel tilgang til informasjon, kan Ramirent lage linker til sider på Internet som eies eller drives av en tredjepart. Ved å linke til en slik tredjeparts hjemmeside, må du lese og samtykke til denne hjemmesides regler før du bruker den. Du samtykker også til at Ramirent ikke har noe kontroll over denne hjemmesides innhold, og ikke kan ta ansvar for materiell produsert eller publisert av en tredjepart. En link til en annen hjemmeside enn Ramirents, vil ikke nødvendigvis si at Ramirent støtter denne siden eller de produkter eller tjenester det refereres til.

Ved å legge ut materiell på våre servere, for eksempel gjennom e-post eller via Ramirents hjemmeside, samtykker du til at: (a) materialet ikke skal inneholde noe som strider mot loven eller på annen måte er uegnet for publisering; (b) du skal gjøre tilstrekkelig innsats for å skanne og fjerne virus eller andre skadelige elementer før publisering av materiale; (c) du eier eller har ubegrensede rettigheter til å skaffe oss materialet, og Ramirent kan publisere materialet uten vederlag og/eller innlemme det eller konsepter beskrevet i materialet i våre produkter uten ansvar eller forpliktelse; og (d) du samtykker i at du ikke vil handle mot oss i forhold til materialet du legger ut og samtykker i å beskytte oss dersom en tredjepart handler mot oss i forhold til materiell du ha lagt ut/presentert.

Ramirent utfører ikke, og kan ikke utføre evaluering/gransking av innhold lagt ut av brukere på vår hjemmeside. Vi er ikke ansvarlige for den slags innhold. Ramirent kan når som helst og ved skjønn fjerne innhold lagt ut av brukere.

Innholdet på Ramirents hjemmesider stilles til rådighet som det er, og som tilgjengelig basis og uten garanti/sikkerhet av noe slag, verken uttalt eller implisert i relasjon til riktighet, korrekthet eller pålitelighet på disse sidene eller ellers. Ramirent garanterer ikke at disse sidene, eller serveren som tilgjengeliggjør dem, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Ramirent garanterer ikke at hjemmesiden vil forbli uforstyrret eller feilfri. Ramirent forbeholder seg retten til å revidere sidene eller fjerne tilgang til dem på hvilket som helst tidspunkt.

INGEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, GIS I FORHOLD TIL TILGJENGELIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET AV DISSE SIDER.
RAMIRENT SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR DIRKETE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIFIKK ELLER BETYDELIG SKADE, TAPTE INNTEKTER ELLER FOR FORSTYRRELSER I FORRETNINGSVIRKSOMHET SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER PROBLEMER MED BRUK AV DENNE SERVICE, SELV NÅR RAMIRENT ER BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ENKELTE DOMSMYNDIGHETER TILLATER IKKE UTEBLIVELSEN AV GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER AV FORPLIKTELSER, SÅ NEVNTE FORPLIKTELSER ELLER UTEBLIVELSER GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG. RAMIRENTS FORPLIKTELSER VIL I SÅ TILFELLE BEGRENSES TIL DET YTTERSTE OMFANG TILLATT AV LOVEN.

Ramirent eller Ramirents produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Ramirent. Andre produkter og firmanavn som nevnes kan være varemerker eller varenavn hos sine respektive eiere. Din tilgang til disse sidene skal ikke tolkes som tillatelse til, ved implikasjon, prinsipp eller på annen måte, lisens eller rettighet til å bruke kjennetegn som synliggjøres på hjemmesiden uten på forhånd å ha skriftlig tillatelse fra Ramirent eller tredjepartseier.
Ethvert forhold som måtte oppstå mellom brukere og Ramirent , reguleres av norsk rett med verneting i Norge.

Tilbake til forsiden

Vi bruker cookies for at Ramirent skal gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å bruke vår nettside samtykker du til vår bruk av cookies. Les mer.
Ok