Miljøvennlig byggeplass

  Elektriske maskiner

  Slik skal Ramirent forandre byggebransjen

  Norske byggeplasser avgir 420 000 tonn Co2 hvert år. Et drastisk tall vi i Ramirent ønsker å forandre på. Vi har alt du trenger av utstyr og maskiner for å gjøre en byggeplass helt utslippsfri og har selv et mål om å være fossilfrie innen 2023.

  I mange byggeprosjekter står selve byggeprosessen for større Co2-utslipp enn det bygningen og eiendommen avgir de første 20 årene. Som en ledende leverandør av utstyr og maskiner til byggebransjen ønsker vi i Ramirent å stå i spissen for en mer bærekraftig byggebransje.

  – Vi har et stort fokus på å bli mer miljøvennlige, sier Per-Arne Eliassen, Fleet and Sourcing Manager i Ramirent. Vi investerer i produkter som er tilgjengelige på markedet og gjør dem synlig i et marked som har en tendens til å gå for det kjente og vante. Vi er veldig klar over at vi har en rolle, og vi kan tilby et godt sortiment av miljøvennlige og mer bærekraftige løsninger, sier han.

  Bærekraftsmål – fossilfri innen 2023

  Ramirent har som mål å bli helt fossilfrie innen 2023. Det betyr at vi faser ut maskinene som bruker fossilt drivstoff og investerer i nullutslippsmaskiner. Nullutslippsmaskiner er maskiner som går på strøm eller som benytter mer miljøvennlige energikilder slik som biodiesel.

  Hele 98 prosent av nye investeringer i selskapet er maskiner som ikke genererer noen utslipp.

  – Det er pengene som viser hvor en faktisk står, og våre står i grønt. Dette er ikke en åpenbar beslutning når det kommer til selskapets økonomi, men vi er sikre på at det er i den retningen det går, og jeg tror det vil skje raskere enn vi tror. Det blir etter hvert vanskelig å forsvare at en velger fossile maskiner i framtiden, sier Eliassen.

  At kundene våre kan leie maskiner og få akkurat det de trenger, bare når de trenger det i stedet for å kjøpe egne, er et miljøtiltak i seg selv. Ifølge tall fra Climate Neutral Group kan utleie redusere karbonutslipp med 30-50 prosent.

  I Ramirent jobber vi i tillegg mot å kunne tilby en maskinpark med kun utslippsfrie maskiner.

  Per nå kan alle de store anleggsmaskinene gå på biodiesel og frem til vi kan skifte ut disse med helt utslippsfrie varianter, maksimerer vi levetiden deres. De blir ikke vraket, men får en grundig gjennomgang før de selges på auksjon.

  Miljøtiltak med god effekt

  Maskiner innen byggtørk og tyngre anleggsmaskiner er verstinger når det kommer til utslipp, og står for henholdsvis 40 og 50 prosent av utslippene.

  – Vi er en aktør som tilbyr alt av elektriske løsninger innen byggtørke og byggvarme, hurtiglading, og infrastruktur som gjør at det er mulig å drive en maskinpark på strøm. Vi kan gjøre en byggeplass bortimot helt utslippsfri, sier Eliassen.

  Vi har særlig kompetanse på de områdene som har en stor effekt på Co2-utslipp i atmosfæren. For å nå målet om å bli utslippsfrie sluttet vi å investere i løsninger for byggtørke som går på diesel tilbake i 2019.

  Byggtørking med diesel bruker 32 liter per kvadratmeter bruksareal (BRA) for en gjennomsnittlig tørkeperiode på åtte måneder. Med et bygg på 10.000 kvadratmeter slippes det ut Co2 tilsvarende 600 biler i byggeperioden. I stedet leverer vi fossilfrie løsninger som går på pellets og bio-mix eller kun HVO100.

  Klima og miljø – utslippsfri utleie i Bergen

  Ved vår første fossilfrie lokasjon, utleiesenteret i Bergen, tilbyr og leverer vi kun maskiner som enten er elektriske eller går på biodiesel. Bergen kommune har en offensiv miljøpolitikk, og som et delmål mot at Ramirent skal bli helt fossilfrie innen 2023, er nå denne lokasjonen blitt en mal for at våre avdelinger i resten av landet blir fossilfrie.

  – Fremtiden er avhengig av at vi planlegger for å redusere utslippene. I starten kan det føles vanskelig og det er en overgang, men brått blir det ikke vanskelig lenger. Det blir en livsstilsendring, sier Per-Arne Eliassen.

  – En må lære seg å ta høyde for at byggeplasser krever mer og mer infrastruktur for riktig strømtilførsel for de utslippsfrie maskinene. Vi merker på kundene at kommunene stiller flere krav og mange vet ikke helt hvor de skal begynne. Begynner du i god tid med å planlegge infrastrukturen sammen med vår fagavdeling, så går det an å finne utslippsfrie løsninger til hele byggeplassen, fortsetter han.

  Er det tilgang til fjernvarme vil det sørge for en sterk reduksjon i utslipp, men det fordrer at du kommer i gang med dette lenge før bygget har fått sin grunnmur.

  – Våre fagavdelinger beregner deretter utstyret du trenger etter om det skal støpes, mures, eller hva du har behov for, forsikrer Eliassen.

  Elekstriske maskiner

  Miljø og bærekraft i byggebransjen

  På helt utslippsfrie byggeplasser, hvor heller ikke biodiesel skal benyttes, er lademulighetene den største utfordringen. For å gjøre lading enkelt og effektivt for våre kunder har vi nå inngått samarbeid med energiselskapet Eviny (tidligere BKK), som skal bli størst i Norge på elektrifisering. De er en ledende aktør innen lading av elektriske kjøretøy og en svært viktig, ny samarbeidspartner for Ramirent i satsningen mot null utslipp.

  Men bærekraft i byggebransjen handler ikke kun om utslipp. Hvert år kastes det flere tonn med plast fra norske byggeplasser, en stor andel av den blir brukt til beskyttelse og emballering av entreprenørmoduler under transport og lagring. Dette er en stor miljøutfordring.

  Siden 2017 har Ramirent sammen med oppstartsselskapet Looping vært med i test og utvikling av produktet Modulcover. Det er gjenbrukbar emballasje som har eliminert plastbruken på moduler med 95 prosent. Ramirent Norge har gjennom å ta i bruk denne innovasjonen kuttet 19 641 kg plast og totalt 40 tonn avfall. Gjenbruk av transportemballasje har også gitt utslag på marginene med i underkant av 50 prosent reduksjon i monteringstid.

  Miljøtiltak – ikke bare snakk

  I starten av 2021 ble Ramirent for andre gang tildelt en prestisjefylt gullrangering innen samfunnsansvar og bærekraft – en pris tildelt av EcoVadis.

  Selskapet har da gått inn og analysert Ramirent og andre innen samme bransje, og sett på hvordan selskapet jobber med sine samarbeidspartnere og leverandører innen miljøvennlige tiltak og innvirkning på lokalsamfunnet. Selskapene rangeres ved hjelp av et analysesystem som evaluerer bedriftenes samfunnsansvar (CSR) basert på 21 kriterier fordelt på de fire områdene; miljø, rettferdige arbeidsforhold, etisk forretningspraksis og bærekraftig forsyningskjede.

  Rapporten fra EcoVadis viser at Ramirent Norge er blant de selskapene som scorer aller høyest på dette området i sin bransje. Selskapet fikk klassifiseringen «Gold», og er med dette blant topp fem prosent av alle selskaper innen vår næring som er revidert av EcoVadis.

  Det pågår et kontinuerlig arbeid med forbedringer i verdikjeden til Ramirent, og vi overvåker alt fra skader på byggeplassen til kjemikaliebruk.

  – Mange tenker ikke på den totale mengden kjemikalier vi utsettes for daglig. Det er ekstremt viktig for Ramirent at vi holder skansen mot nye stoffer vi ikke har analysert fullt ut. Vi har gode rutiner for håndtering av kjemi og påser at kjemikaliene våre ansatte og naturen utsettes for gjør minimalt med skade. Vi påser at våre samarbeidspartnere gjør sin plikt også, sier Rostad.

  Det er viktig for Ramirent at det ikke blir med «tomt snakk» i satsningen på en mer bærekraftig byggebransje. Såkalt grønnvasking defineres som; «en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker.

  Vi i Ramirent stiller oss fullt og helt bak prinsippene og rådene i «Grønnvaskingsplakaten», som skal forhindre misledende markedsføring.

  Diskuter ditt prosjekt med oss i dag!