Bærekraft

  bærekraft i bygg og anleggsbransjen

  Det er bærekraft i sirkulærøkonomi hvor vi alle deler på de samme ressursene.

  Utleie av maskiner og utstyr er delingsøkonomi i essens og kan betydelig redusere CO2-ustlipp gjennom 4 nøkkelområder.

  1. Nøyaktighet - Valg av rett maskin

  Ramirent tilbyr et bredt utvalg av maskiner og utstyr og bidrar til å velge det som er best egnet for jobben. Dette maksimerer effektiviteten.


  2. Leid utstyr trenger ikke å reise langt

  Våre kundesenter ligger vanligvis i nærheten av byggeplasser, noe som betyr mindre utslipp under transport. Transportbiler kommer sjelden tilbake tomme, da de plukker opp retur av utstyr på vei tilbake. Størrelse av lastebil og antall maskiner som er lastet på er optimalisert hvilket videre reduserer drivstofforbruk og utslipp.


  3. Utnyttelse – Leid utsyr blir brukt mer

  Utleie maksimerer utnyttelsesgraden av maskiner og utstyr og reduserer antall uvirksomme maskiner som står ute på prosjekter.


  4. Vedlikehold – Forbedret effektivitet og levetid

  Maskiner og utstyr blir alltid godt vedlikeholdt hvilket gjør utstyret mer effektivt og forlenger levetiden.

  Utleie reduserer karbonutslipp med 30-50%

  Leie av maskiner og utstyr er en effektiv tilnærming til å redusere det generelle klimautslippet i bygg og anleggsbransjen. Utslippsreduksjoner kan være betydelig, fra 30% til noen ganger så mye som 50% avhengig av hvordan utstyret brukes.

  Disse funnene er basert på en analyse av tre spesialiserte, uavhengige forskningsselskaper - Climate Neutral Group, CE Delft og SGS Search. Disse undersøkte og beregnet CO2-utslippene i løpet av hele livssyklusen til ti maskiner som er representative for flåten til European Rental Association (ERA) medlemmer. Forskningen konkluderer med at effektiv bruk senker det totale karbonavtrykket til maskinene, og at utleievirksomhet stimulerer til dette.

  Last ned hele ERA-rapporten her

  Bærekraftig praksis

  Ramirent har iverksatt bærekraftig praksis gjennom hele sin verdikjede. Vi har løsninger som er bra for miljøet, som kan sikre bedre økonomi og effektivitet i byggeprosjekter.

  Bærekraftige produkter

  • Nøye utvalgte leverandører som støtter opp under og jobber sammen med oss med vår bærekraftig forsyningskjede.

  • Ramirent bygger en bærekraftig utstyrsflåte med tanke på energi og ressurseffektivitet, livstid, samt forebygging av forurensning og kontroll.

  Drift

  • Optimaliserer logistikk og transport

  • Reduserer strøm- og vannforbruk

  • Reduserer og gjenvinner avfall

  • Gjenvinner eller selger foreldet utstyr

  • HMS tiltak og kvalitetsplan

  delingsøkonomi

  Sertifiseringer og medlemskap

  Ramirent har en rekke sertifiseringer og medlemskap i forhold til vårt arbeid innen miljøvennlige tiltak og bærekraft.

  EcoVadis Ramirent Norge har blitt tildelt en prestisjefylt gullrangering i samfunnsansvar og bærekraft og er registrert blant de topp 3% innen vår bransje. Les mer om EcoVadis her.

  ISO 14001 Miljøledelse ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Standarden krever at Ramirent utarbeider miljømålsettinger og ledelsessystemer innen:

  • Miljøpolitikk

  • Planlegging

  • Iverksettelse og drift

  • Kontroll og utbedring

  • Ledelsesevaluering

  StartBANK / Achilles JQS Ramirent er Achilles-sertifisert og har oppnådd 100% resultat under vår revisjon av miljøstyring. Revisjonen avdekker om det foreligger en miljøpolitikk, dokumentert miljøsystem samt kontrollsystemer for å redusere miljørisiko.

  Grønt Punkt Gjennom Ramirents medlemskap i Grønt Punkt er vi med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn hvor all emballasje blir samlet inn og gjenvunnet.

  Se alle våre attester og sertifikater her.

  Nullutslippsmaskiner

  Fremtiden er utslippsfri! Som markedsleder innen maskinutleie ønsker vi også å ta ledelsen innen utslippsfri leie. Ramirent leverer nullutslippsmaskiner i dag og investerer stadig i ny teknologi innen maskinparken og at vi med dette øker andelen av miljøoptimalt utstyr.

  • 70% av Ramirents lifter er elektriske.

  • Over 75% av vår utstyrspark er allerede utslippsfri.

  • Hele 98% av våre nye investeringer er på utslippsfritt utstyr!

  • Vi har som mål å bli fossilfrie innen 2023.

  • Vårt langsiktige mål er nullutslipp.

  • Majoriteten av maskiner kan kjøre på HVO100 syntetisk biodiesel.

  Ta kontakt med ditt lokale kundesenter