Vi kan nå netto null i 2050

Elektrisk lift, ramirentrapporten, bærekraft

Med en solid endringsvilje og aktører som pusher bransjen fremover har kommersielt ansvarlig i Ramirent Lars Zahl tro på at det er mulig å nå målet om en miljøpåvirkning på netto null i 2050.

I Norge er det offentlige med på å dytte bransjen fremover. Og det er viktig. Om ingen pusher står vi bare på stedet hvil. Kundene våre får stadig tøffere krav fra sine oppdragsgivere på utslipp og miljøpåvirkning. Dette gjelder spesielt i byene. Eksempelvis krever Oslo kommune at alle byggeplasser skal være fossilfritt drevet. Bergen og Trondheim nærmer seg også dette.

Å ikke ha et miljøfokus funker ikke lenger. I stedet ser vi kunder som strekker seg lengre og setter seg mål innen bærekraft som overgår kravene fra det offentlige. Å være frempå på denne måten er et viktig bidrag til å nå målet om netto null.

I årets bransjerapport leser vi at de eldre synes tiltakene bransjen gjør i dag er gode nok. De yngre synes ikke vi gjør nok og har en enda større vilje til å tenke bærekraft. Derfor tror jeg også at det å ha en tydelig miljøstrategi gir en gevinst når det kommer til rekruttering.

I samtalen om utslippsfrie byggeplasser ønsker Lars å flytte fokuset noe. Det kan fremdeles være veldig kostbart å nå en 100 prosent utslippsfri byggeplass i 2023. Selv om det er det som er målet for 2050, understreker han at et viktig bidrag på veien er å kunne kutte eksempelvis 50 prosent av utslippet på alle byggeplasser. Det er mindre kostbart og komplisert å få til per i dag, og kan gi en umiddelbar positiv effekt.

Bærekraft

I årets rapport oppgir nærmere 50 prosent at en del av deres arbeid med bærekraft er å velge mer miljøvennlige maskiner. Ramirents bidrag til en delingsøkonomi er enkelt nok å se da vår kjernevirksomhet er å leie ut maskiner og utstyr. Men aktører som oss er også en vesentlig støtte for entreprenørene nå med den farten utviklingen har. Det er tøft for en enkelt entreprenør å investere i en eldrevet og utslippsfri maskinpark. Da kan heller vi gjøre investeringen for dem. Da deler vi både ressursene og brukserfaringen vi og våre kunder gjør når vi tar i bruk ny maskinteknologi.

- Når vi får tilbakemeldinger fra kundene våre på at en maskin ikke leverer bra nok, har vi også en større påvirkningskraft til våre leverandører igjen. Det er lettere å komme med krav når vi er en utleiebedrift etablert i ni land enn det er for en enkelt entreprenør å bli hørt.

En av de største utfordringene bransjen står overfor nå er infrastruktur og tilgang til ren energi. Om alle skal over på fossilfri diesel eller el-drevne byggeplasser har vi ikke nok av disse ressursene. Det positive er at vi ser et parallelt løp i bransjen med å utvikle mer miljøsmarte produkter. For eksempel går det store mengder energi for å få tørket betong på riktig temperatur – da er det andre aktører igjen som jobber med å utvikle en mer hurtigtørkende betong.

Det viktigste vi kan gjøre for å få til endring er å dele på erfaringer og å vise hvilke nye løsninger som finnes og som fungerer. Og dette arbeidet må hele bransjen gjøre sammen, avslutter Lars Zahl.

Les hele rapporten her!Kontakt ditt lokale kundesenter her!