Varme arbeider – Ramirent tilbyr kurs for alle yrkesgrupper og verktøy

  4. nov 2021

  Varme arbeider – Ramirent tilbyr kurs for alle yrkesgrupper og verktøy

  Kurs for varme arbeider

  – Så lenge du jobber i et miljø der det er brannrisiko og det blir brukt arbeidsutstyr som går under kravet i ordningen, skal du ha godkjent sertifikat fra Brannvernforeningen, forteller kursleder, Robert Stene.

  Brannvern ved utførelse av varme arbeider retter seg mot alle arbeidsoppgaver der det brukes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme og som kan føre til brann.

  Kurset til Ramirentskolen har høyt fokus på regelverk, risikovurdering, brannteori og slukking av brann. Ordningen for øvrig sine kurs tar ikke hensyn til yrkesgruppen du tilhører, men hvilket arbeidsutstyr som brukes i oppdraget.

  – Så lenge du jobber i et miljø der det er brannrisiko og det blir brukt arbeidsutstyr som går under kravet i ordningen, skal du ha godkjent sertifikat fra Brannvernforeningen, forklarer kursleder for varme arbeider hos Ramirent, Robert Stene.

  Sertifikatet må fornyes hvert femte år, og kurset skal inneholde både teoretisk opplæring og praktisk slukkeøvelse. Alle som utfører varme arbeider er i målgruppen for dette kurset. Selv forteller Robert at også han lærer mye gjennom erfaringsdeling med sine kurselever.

  – Den viktigste læringen er erfaringer fra kollegaer og tilbakemeldinger fra deltakerne, enten det er diskusjoner rundt kursdeltakernes egne erfaringer og arbeidsmåter eller tilbakemeldingene som kommer i etterkant av kurset. Varme arbeider – brannvern i fokus.

  Her kan du lese mer om kurset!

  Bygg- og anleggsbransjen må, som andre bedrifter og yrkesgrupper, følge kravene for varme arbeider. Dette er særegne krav utarbeidet av forsikringsbransjen og krav fra myndighetene.

  – Bransjen står likevel fritt til å lage planverk som har høyere eller strengere krav. Risikovurdering og sikker jobbanalyse (SJA) er vel kanskje det bygg- og anleggsbransjen har størst fokus på når det gjelder myndighetskrav, sier han. Det offentlige regelverket stiller strenge krav til varme arbeider, og dette reguleres gjennom lover, forskrifter og veiledninger.

  Risikovurdering av varme arbeider

  Loven skal sørge for at arbeidstakerne har et trygt og godt arbeidsmiljø, som er arbeidsgivers ansvar. For å ivareta arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan.

  – Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstaker i form av risikovurdering av arbeidsoppgaver og utfylling av en sikker SJA.

  Alt fra skjærebrenner til taktekking

  Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmluftutstyr, sveiseutstyr, skjære- og slipeutstyr. Typisk arbeidsutstyr er for eksempel skjærebrennere, propanbrennere, ugressbrennere, sveiseapparater, vinkelkuttere og vinkelslipere, samt varmluftspistoler.

  Arbeidsgrupper som gjerne bruker denne typen verktøy er ifølge Stene:

  • Sveisere, som kutter, skjærer og sveiser stål.

  • Taktekkere, som ofte bruker flammebrennere.

  • Rørleggere, elektrikere eller vaktmestere, som har mange ulike oppdrag med for eksempel sveising, kutting og ugressbrenning.

  Påmelding til Varme arbeiderPåmelding til Varme arbeider - nettkurs
  Christina Niemi
  Christina Niemi

  Marketingsjef