Utlippsfri byggeplass: Alt om lading av elektriske maskiner

  21. feb 2023

  utslippsfri byggeplass, elektriske maskiner, byggeplass, hms

  – Det viktigste er at du i god tid sjekker om det finnes nok og riktig strøm i tilknytning til byggeplassen. Deretter må det planlegges etter hvilken type arbeid som skal utføres, type maskiner, størrelse og antall, forteller eksperten.

  I Ramirent utvider vi stadig den grønne porteføljen vår av elektriske maskiner. Hele 98 prosent av nye investeringer i selskapet er maskiner som ikke genererer utslipp. Vi kan tilby et bredt utvalg av elektriske maskiner, i tillegg til bærekraftige løsninger for byggvarme og uttørking.

  Elektriske maskiner gir nye behov for effektive energiløsninger. Her samarbeider vi tett med energipartner og leverandør, Eviny, for å finne gode løsninger basert på markedets krav og behov. Sammen med kunden tilrettelegger vi for planlegging og koordinering av mer bærekraftige byggeprosjekter.

  – Sammen jobber vi for at flere aktører effektivt skal kunne kombinere klimaansvar og lønnsom forretning, og sette fart på den grønne omstillingen på veien mot utslippsfrie byggeplasser, sier Petter G. Johnsen, produktleder for elektro- og byggtørk i Ramirent.

  Flere av de store kommunene har gått ut med en tydelig klimastrategi: alt innen bygge- og anleggsarbeid på oppdrag fra kommunen skal være utslippsfritt innen 2025. Regjeringen foreslår også at miljøkrav skal vektes med minst 30 prosent i alt av offentlig innkjøp. Dette vil påvirke alt fra byggebransjen til tjenestesektoren.

  – Det viktigste vi som utleier av maskiner og utstyr kan gjøre, er å støtte våre kunder og tilby muligheten for gode og bærekraftige løsninger, sier Johnsen.

  Grønnemaskiner, elektrisk, utslippsfri byggeplass

  Strøm til riktig tid krever koordinering

  For å sikre en utslippsfri byggeplass og god nok strømforsyning, er det først og fremst essensielt å starte planleggingen tidlig og med et helhetlig perspektiv.

  – Det viktigste er at du i god tid sjekker om det finnes nok og riktig strøm i tilknytning til byggeplassen, understreker Johnsen.

  – Alt er avhengig av hvilken type arbeid som skal utføres, samt type maskiner, størrelse og antall. De forskjellige maskinene kan i tillegg ha ulike behov og krav, så nøkkelen her er planlegging av både ladekapasitet og når maskinene skal lades, forklarer han.

  Helt i begynnelsen, er det viktig å få kartlagt e-verkets tilstand opp mot kapasitetsbehovene til byggeprosjektet. Dersom nettselskapet må inn for å utvide kapasiteten eller foreta endringer på strømnettet kan dette ta lang tid.

  Ramirent er landets største utleier, med avdelinger fra Kristiansand i sør til Alta i nord, og jobber med å skreddersy løsninger for et bredt spekter byggeplasser.

  – Vi har lang og bred erfaring med kundens behov og har tilgang til de nyeste og beste løsningene som finnes på markedet på maskinelt og digitalt nivå, slik at vi raskt kan avdekke kundens behov og skreddersy løsninger, forsikrer Johnsen.

  Eviny, på sin side, bistår med alt som er relatert til energi. Dette som en av Norges største energi- og teknologikonsern, og en offentlig partner i overgangen til utslippsfrie byggeplasser.

  – Vi kartlegger for eksempel effekt- og energibehovet for et prosjekt, og ser dette opp mot strømnettets kapasitet. Er det tilgjengelig termisk energi fra fjernvarme eller nærvarme, er dette en mulighet. Ved å flytte energibruken til det termiske systemet, får en frigjort kapasitet på det elektriske systemet, forteller Kristin Grindheim, prosjektleder og rådgiver for innovasjon i Eviny.

  Det er nødvendig å komme frem til den ideelle energiløsningen for hvert enkelt prosjekt – med optimal kombinasjon av batterier, hurtigladere og normalladere, i tillegg til forsyning av energi, opplæring og kundeservice.

  For en utslippsfri byggeplass trenger du strøm fra dag én. I de fleste byggeprosjekter er strømnettet involvert på en eller annen måte. Overgangen til utslippsfrie byggeplasser krever samhandling og innovasjon gjennom hele verdikjeden.

  Grønne maskiner, elektriske maskiner, ramigreen, ramirent

  Hva skjer om det er mangel på kapasitet?

  Alle store anlegg- og byggeplasser har tilgang til strøm på en eller annen måte. Utfordringen er kapasiteten og type strøm – 230 eller 400 volt, presiserer Johnsen.

  – Har vi ikke nok strøm på byggeplassen, må det undersøkes om det kan utvides midlertidig på en eller annen måte, og derfor prøver vi på best mulig måte å beregne hvor mye kapasitet det er behov for i byggeperioden, forklarer Johnsen.

  Det er imidlertid ikke alltid det er mulig eller taktisk å gjøre endringer på strømnettet.

  – Er det for kostbart å utvide kapasiteten, er et energilager i form av batteri et alternativ, sier han.

  Et slikt energilager kan også være mobilt og består av en HUB og en batteribank.

  – Batteribankene Ramirent leverer er konstruert slik at de kan utvides og nedskaleres etter behov. Hvert sett består av en HUB som kan tilkobles opptil fem stykker batterisett à 250 kW, altså totalt 1,25 mW. Oppkobling og frakobling utføres raskt og effektivt etter «plug & play»-prinsippet, forteller Johnsen.

  – Dette er en god løsning for prosjekter der det eksempelvis jobbes langs vei og ikke er nok strøm tilgjengelig, da det å fremskaffe nok strøm midlertidig er kostbart.

  Skulle du havne i den uheldige situasjonen at du ikke har nok strømkapasitet tilgjengelig, og opplever å bli bremset eller begrenset i bruken av elektriske maskiner, har Johnsen følgende råd:

  – Om prosjektet er kommet i det uføret at det ikke er kapasitet nok, ta kontakt så skal vi prøve å bistå slik at fremdriften går som planlagt, sier han.

  – Men nøkkelen er i første ledd: planlegging. Involver Ramirent så tidlig som mulig i planleggingsfasen, understreker han.

  Elektriske maskiner, bærekraft, miljø, utslippsfrie byggeplasser

  LES OGSÅ: Miljøløsninger for byggeplasser

  Gode ladeløsninger sikrer nok strøm

  Lading av elektriske maskiner er en sentral del av en utslippsfri byggeplass. Johnsen presiserer at de ulike prosjektene har ulike behov både for strømforbruk og dermed også for opplading. Likevel, er det i hovedsak to viktige nøkkelbegrep:

  – Lading er gjerne avhengig av hvilken type maskiner som brukes, men vi skiller mellom normallading og hurtiglading. Normallading foregår ved at maskinen har en innebygd lader, og at tilkoblingen er en vanlig strømledning – avhengig av størrelsen på maskinen og lader.

  Hurtigladere fungerer litt annerledes – men ikke særlig annerledes enn slik det fungerer med lading av personbiler.

  – Hurtiglading krever en spesiallader og spesielle kontakter på maskinen. Dette er stort sett de samme som brukes på el-biler, sier han.

  Det er imidlertid vanskelig å svare på hvor mye strømkapasitet som bør beregnes, ettersom det avhenger hvilken type arbeid som skal utføres, type maskiner, størrelse og antall. Derfor er planlegging og koordineringen av strømmen viktig – som kan gjøres enklere med Evinys smarte strømtavler.

  – Smarttavlen brukes blant annet for å prioritere strøm. Det er viktig når maskiner eksempelvis skal lades i en lunsjpause, slik at laderen får nok strøm, forklarer Johnsen.

  Smarttavlen er også koblet opp mot batterier, som kan benyttes i tillegg til lading for å ta strømtopper når det ikke er nok kapasitet på strømnettet til å dekke toppene - for eksempel når flere store maskiner skal lades samtidig.

  Hvor lenge en elektrisk maskin kan holde på mellom lading, avhenger av både maskinens størrelse og batteri.

  – Nå har vi hurtigladere fra 22 kW og opp til 200 kW, og om litt vil vi få tilgang til større ladere, forteller Johnsen.

  Tiden det tar å lade opp, med både hurtig- og normallader, avhenger av flere faktorer. I tillegg til maskinens størrelse og batteri, må en ta både utetemperatur og hvor mye strøm det er tilgang til med i betraktningen.

  elektrisk lift, grønne maskiner, ramirent

  LES OGSÅ: Lift: Her er de nye elektriske liftene for terreng

  Lettvint lading med app

  Selve ladingen skal kunne foregå enkelt og sømløst, via ladeapp. Evinys hurtigladere er koblet opp mot Bilkraft, eid av BKK som også er eier av Eviny. Ladeappen har over 400 000 brukere, og ligger på annenplass i kundefornøydhetsundersøkelser, like bak Tesla.

  – Du som kunde kan velge en lader som er åpen for alle eller med prioritert tilgang. Du kan også velge om prosjektet skal betale for strømmen, eller om den som eier maskinen, lastebilen eller bilen selv skal betale for forbruket, forklarer Johnsen.

  Eksterne aktører kan også enkelt benytte seg av ladeanlegget og betale for egen lading.

  – Hvem som skal ha tilgang og når, avtales i forkant av prosjektet og settes opp som dere selv ønsker, sier Johnsen.

  Via appen kan du overvåke ladingen. Via en bedriftskonto har du full oversikt over forbruk både fra mobil og på nett, og kan sette opp fakturering mot enkelte prosjekter.

  Sjekkliste:

  • Forarbeid: Noe av det viktigste i forkant av et utslippsfritt byggeprosjekt, er planlegging, avklaring og koordinering. Gå i dialog med nettselskapet der du skal bygge for å få avklart og planlagt i forbindelse med strømnettets kapasitet og mulige utvidelser. Inkluder Ramirent tidlig i prosessen for sømløse løsninger og støtte underveis.

  • Utstyr: Sørg for at du har det elektriske utstyret du har behov for til akkurat ditt prosjekt. Dette inkluderer elektriske maskiner og valg av ladeinfrastruktur. Er det behov for å benytte seg av batterier i tillegg?

  • Lading: At elektriske maskiner og utstyr et ladet opp og tilgjengelig til bruk når du trenger det, er en viktig forutsetning for planlagt progresjon. Hvilke type ladere og hvor mange trenger du til de ulike fasene av prosjektet? Planlegg også for ladetilgang, samt fakturering for bruk av ladere.

  Ta kontakt med ditt lokale kundesenter for å diskutere ditt neste prosjekt!