Utleie av vibroplater og hoppetusse – raskt og enkelt

Vibroplate, hoppetusse, komprimere underlag, byggeplass

Når du skal pakke sammen masse for å skape et godt fundament for videre bygging, trenger du en sterk vibroplate, eller hoppetusse som det populært kalles. Ramirent har hoppetusser til leie for akkurat ditt behov.

For at en konstruksjon skal være stabil, er det helt nødvendig at underlaget som skal bære konstruksjonen er komprimert, enten den ligger flatt eller går opp i høyden. Vibroplater er maskiner som brukes for å komprimere sand, grus, asfalt, stein og heller, på store og små områder.

Vibroplatens opprinnelse stammer fra så langt tilbake som de gamle grekernes tid. For at steinhellene som dekket gatene i eksempelvis Pompeii skulle holde i lang tid framover, ble underlaget komprimert med et apparat som minner mye om dagens vibrostampere.

Moderne komprimeringsutstyr er håndholdte vibrostampere, valsere og større vibroplater. Felles for alle er at de tilfører mekanisk energi til løst materiale. Vibrasjonen får partiklene til å rotere, og dette gjør at luft- og vannvolum reduseres til et minimum og overskuddsvann presses ut av massen. Resultatet er et stabilt og sterkt underlag, klart for bygging.

Hoppetussen har en bunnplate montert på en vibrerende maskin, som føres fram og tilbake over massen. Kraften i maskinen er meget sterk og de fleste hoppetusser i vårt utleiesortiment har derfor vibrasjonsdempere i håndtaket for å unngå vibrasjonsskader.

Leie hoppetusse – unngå setningsskader

En hoppetusse brukes i forbindelse med bygg- og veiarbeid. Den komprimerer jord, asfalt sand og grus og sørger for et godt grunnlag for videre bygging eller legging av dekke – fast dekke som ikke sprekker, gynger eller gir for lett etter for naturens påvirkning.

Hvis bæreevnen i grunnlaget er redusert kan dette føre til setningsskader av mer eller mindre alvorlig grad. Hoppetusser komprimerer massen for å redusere fremtidige setninger i massen når den senere blir belastet, og ved å bruke en hoppetusse til å stabilisere grunnlaget reduseres risikoen for at det sprekker opp, og at arbeidet er forgjeves.

Typiske områder der hoppetusser gjør jobben med å komprimere grunnlaget, er for eksempel:

  • På kanter der store valser ikke kommer til

  • På tomter hvor det skal bygges hus

  • Før rør legges under bakken

  • Før legging av betongstein, både over og under steinen

  • Ved mindre asfaltjobber

Enten du skal jobbe med å legge vei, eller komprimere massen rundt stolper i bakken, så gir vibroplaten verdifull stabilitet til grunnen. Det finnes forskrekkelig mange eksempler på unødvendige setningsskader som følge av manglende eller for dårlig komprimering.

Ved å redusere luftlommene minsker risikoen for vanninntrenging, som igjen minsker risikoen for frostskader. Riktig bruk av vibroplater under konstruksjon av vei gjør at også vannrør og annet som kan ligger under veien er beskyttet mot tung belastning av biler.

Faktorer som påvirker komprimeringen er innholdet av vann i massen, type masse og hva den består av, samt energi som tilføres massen.

Hoppetusse, vibroplate, komprimere underlag

Hoppetusse – vi har et bredt sortiment til utleie

Ramirent har varianter av hoppetusser til utleie som dekker ulike arbeidsområder som sørger for at du enkelt skal kunne velge rett maskin for ditt bruk. Fordelen ved å leie fremfor å kjøpe er at får den maskinen du trenger når du trenger den og så lenge du trenger. Du trenger altså ikke å kjøpe en maskin du potensielt bare trenger et par ganger i året.

Hvis målet er å legge en liten gangvei med stein i hagen, trenger du ikke den største maskinen til dette. Er det en innkjørsel og parkering som skal komprimeres, kan det være behov for en større maskin med mer slagkraft. Større og tyngre maskiner sørger for at komprimeringen går dypere ned i bakken, og blir enda mer stabil.

Forholdene du må ta hensyn til ved leie av vibroplater/hoppetusse er type masse du skal komprimere, mengden, de fysiske forholdene og komprimeringskrav. Slagkraften til en hoppetusse måles i kilo og kilonewton (kN).

Om du skal jobbe med fin masse, for eksempel komprimere et tynt singellag, jord, grus eller sand for å legge stein eller fliser i hagen, eller på små områder uten noen form for biltrafikk, kan det passe med en hoppetusse med kraft på mellom 13 kilonewton og 20 kilonewton, eller 50-100 kilo.

For mellomgrov masse, trenger du en vibroplate med mellom 20 og 30 kilonewton, eller 100-250 kilo, mens grovere masse, som pukk, trenger mellom 30 og 100 kilonewton, eller 250 og 850 kilo.

Se vårt utvalg av hoppetusser/vibroplater i ulike vektklasser til utleie her

Kontakt ditt lokale kundesenter her!